Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaari

Ruokaketju – ruuan matka pellolta pöytään

Yhä useammat kuluttajat ovat tietoisia tuotteiden ympäristövaikutuksista. He arvostavat tuotteita, jotka on tuotettu luontoa säästävillä tavoilla ja joiden pakkaukset voidaan kierrättää. Ympäristöstä erityistä huolta kantavat kuluttajat ovat siirtyneet entistä enemmän käyttämään omia rasioita, pusseja, yms. ostaessaan esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia, leikkeleitä tms.

Tuotteen elinkaari – hallinnalla merkittävää kilpailuetua

Tuotteen elinkaari – hallinnalla merkittävää kilpailuetua

Tuotteen elinkaari tarkoittaa tuotteen eliniän kaikkia vaiheita raaka-aineiden tuottamisesta käytöstä poistamiseen asti. Se on kannattavaa huomioida kaikessa yrityksen toiminnassa. Tuotteen elinkaarianalyysi antaa olennaista tietoa sekä kehityskohdista että siitä, missä ollaan jo onnistuttu. Se auttaa kokonaisuuden hahmottamista, ja sen avulla pystytään ylläpitämään tuotestrategian tasapainoa ja kohdistamaan resurssit paremmin.

Mitä kummaa tarkoittaa tuotteen elinkaari?

Mitä kummaa tarkoittaa tuotteen elinkaari?

Elinkaariajattelu on hyödyllistä mm. siinä, että se voi paljastaa koko ketjun terveys- tai ympäristöriskien suuruuden verrattuna johonkin vaihtoehtoiseen kokonaisratkaisuun (esim. sähköjunalla kulkemiseen). Toisaalta elinkaarianalyysi on tavattoman suuri ja vaikea tehtävä, ja sitä pystytään käyttämään vain suhteellisen selkeiden elinkaariketjujen yhteydessä.

Teema 2: Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutusten mittarit

Teema 2: Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutusten mittarit

Tuotteen elinkaari alkaa sen valmistuksesta ja päättyy sen käytöstä poistumiseen. Elinkaariarvioinnissa pyritään ottamaan huomioon tuotteen aiheuttamat suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset eli valmistuksessa, käytössä ja käytön jälkeen jätehuollossa syntyvät vaikutukset.

Tuotteen elinkaari osana tehokasta markkinointia

Tuotteen elinkaari osana tehokasta markkinointia

Voisitte vaikka kuvitella kaikille lisättyä todellisuutta (AR = augmented reality) näyttävät lasit, jotka visualisoivat sinulle tuotteen koko elinkaaren aina, kun katsot tuotetta. Valitse yksi tuote ja kuvaa tuotteen elinkaari valitsemallasi tavalla. Sulkeutuuko ympyrä, kulkeeko se monta kierrosta vai onko elinkaari täysin suoraviivainen valitsemasi tuotteen osalta? Miten kehittäisit elinkaarta niin, että hukkaa syntyisi mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan?

Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutusten mittarit

Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutusten mittarit

Aili Lifestyle haluaa tarjota vaihtoehtoja, jotka rasittavat ympäristöämme mahdollisimman vähän. Haluamme myös kertoa palveluista, joiden avulla voit korjata tai kierrättää omistamiasi tuotteita ja näin joko lisätä niiden elinaikaa tai kierrättää ne tehokkaimmalla tavalla.

VTV pitää hävittäjä- ja taistelualushankintojen valmistelua perusteellisena – kustannusten läpinäkyvyydessä puutteita

VTV pitää hävittäjä- ja taistelualushankintojen valmistelua perusteellisena – kustannusten läpinäkyvyydessä puutteita

Jatkokehityssuunnitelmien julkistaminen antaa asiakkaalle luottamuksellisen kuvan tuotteen tulevaisuudesta. Vaikka suunnitelma on vain aikomus, kertoo se kuitenkin, että myyjän tavoitteisiin kuuluu pitempiainaikainen panostus kyseiseen tuotteeseen.

VTV pitää hävittäjä- ja taistelualushankintojen valmistelua perusteellisena – kustannusten läpinäkyvyydessä puutteita

Kyyjärven kunta on tehnyt periaatepäätöksen uuden koulukeskuksen rakentamisesesta. Nopolan koulu on tullut elinkaarensa päähän ja valtuusto haluaa mieluummin rakentaa uuden koulun kuin remontoida vanhaa.

VTV pitää hävittäjä- ja taistelualushankintojen valmistelua perusteellisena – kustannusten läpinäkyvyydessä puutteita

Kaikki tavarat ja tuotteet on valmistettu raaka-aineista. Valmistamiseen on kulunut energiaa, vettä, usein monia kemikaaleja tai harvinaisia raaka-aineita. Joutsenmerkin tavoitteena on raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen. Lisäksi raaka-aineet tulisi kerätä tavoilla, jotka eivät tuhoa ihmisten, eläinten eikä kasvien elinoloja. Vaatimuksia on lisäksi muun muassa kestävälle metsätaloudelle.