Toimistotilan mitoitus

Toimistotilan mitoitus

Suunnittelemalla toimiva työtila ja työpiste

Vaikka toimistotyö on fyysisesti kevyttä ja pääosin siistiä sisätyötä, monet tietokonetta työvälineenään käyttävät ihmiset kokevat epämukavuuden tunnetta ja rasittuneisuutta työpäivän jälkeen. Osa vaivoista on ohimeneviä, mutta ne voivat myös jäädä pysyvämmiksi. Silmien kutina ja väsyminen, niska-hartiaseudun sekä  käsien kipu ja rasittuminen ovat yleisiä näyttöpäätetyön tekijän vaivoja. Monet työntekijät kokevat myös henkistä rasitusta, joka johtuu tekniikan ja sovellusten jatkuvasta kehittymisestä ja sen myötä jatkuvasta uuden tiedon omaksumisen vaatimuksesta.

6 vinkkiä sinulle, joka aiot suunnitella toimistotilan itse

6 vinkkiä sinulle, joka aiot suunnitella toimistotilan itse

Toimistotiloissa paloturvallisuus-, kestävyys- ja puhdistettavuusseikat on otettava huomioon tarkemmin kuin kotona. Esimerkiksi sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuuteen on kiinnitettävä huomioita ja määräykset tai suositukset kunkin julkisen tilan osalta on selvitettävä aina erikseen. Olet vastuussa tekemistäsi suunnitelmista.

Toimitilan uudistus edessä? Vältä nämä sudenkuopat

Toimitilan uudistus edessä? Vältä nämä sudenkuopat

Toimitilan uudistusprojektin voi jakaa karkeasti viiteen eri vaiheeseen alkaen alkukartoituksesta suunnitteluun, toteuttamiseen, viimeistelyyn ja toteutuneen uudistuksen seurantaan. Prosessin eri vaiheisiin voi ostaa apua kumppaneilta, ja myös projektinhallinnan voi halutessaan ulkoistaa.

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työhuoneen vähimmäiskorkeus on 2,5 metriä, ja siinä tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

1. Kartoita nykytilanne ja uusien tilojen tarve

1. Kartoita nykytilanne ja uusien tilojen tarve

Uusien toimitilojen löytäminen on usein yllättävän iso ponnistus, joka vaatii sekä aikaa että rahaa. Mitä isompi yritys on kyseessä, sitä enemmän se vaatii resursseja. Usein on järkevää osoittaa projektille vastuuhenkilö tai tiimi, joka vastaa prosessin etenemisestä sekä aikataulussa ja budjetissa pysymisestä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Suurin osa toimistoista on nykyään ns. monitilatoimistoja, ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Monitilatoimistoissa on erilaisia tiloja, kuten hiljaiset tilat, jaetut työpisteet, lepotilat ja kokoushuoneet. Työntekijä voi valita näistä itselleen sopivan ja käyttää päivän aikana useita eri työpisteitä. Oikein suunnitellut työtilat tukevat eri työtapoja- ja tehtäviä.

Esteettömien wc-tilojen määrä ja sijoitus

Esteettömien wc-tilojen määrä ja sijoitus

Oven aukeavalla puolelle on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että sieltä poistuttaessa (kuva alla).

Tuotannon sujuvuuden kannalta tuotantotilat on syytä valita huolellisen suunnittelun pohjalta. Oikeanlaisten tilojen valinta on avain tehokkaaseen toimintaan.

Jotta tuotanto sujuisi mahdollisimman kitkattomasti, kannattaa tuotantotilat valita huolellisen suunnittelun pohjalta. Tuotantotilojen on oltava omaan käyttötarkoitukseen sopivat. Tässä tekstissä pureudutaan hieman niihin asioihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota siinä tilanteessa, kun ollaan valitsemassa yritykselle tuotantotiloja.

Oikotie-tunnukseen perustuva kohdentaminen

Toimistohuoneet, neuvottelutilat, maisemakonttorit ja monitilatoimistot asettavat erilaisia vaatimuksia oville ja niiden toiminnallisuudelle. JELD-WENin ovet tarjoavat ratkaisuja erilaisiin toimistoihin.