Toimiston valaistusvoimakkuus

Toimiston valaistusvoimakkuus

Valaistusvoimakkuudet teollisuudessa ja kodin eri tiloissa

Aktiivisissa sisätiloissa keskimääräisen sylinterivalaistusvoimakkuuden tulee olla 1,2 m lattiapinnan yläpuolelta laskettuna vähintään 50 lx tasaisuuden ollessa vähintään 0,1. Tiloissa, joissa visuaalinen kommunikointi on erityisen tärkeää, kuten toimistoissa ja koulutustiloissa, tulee jatkuvan keskimääräisen sylinterivalaistusvoimakkuuden olla vähintään 150 lx tasaisuuden ollessa vähintään 0,1.

Ohjeet hyvään valaistukseen yritystiloissa

Ohjeet hyvään valaistukseen yritystiloissa

Kotien valaistuksen voimakkuuteen ei ole olemassa standardoituja vaatimuksia eikä suosituksia. Alla esitetyt kodin tilojen valaistusvoimakkuusarvot perustuvat työtilojen valaistussuosituksiin sekä näkötehtävien suorittamisen minimivalaistustasoihin yhdistettynä myös energiatehokkuusnäkökulmaan. Luvut ovat lähinnä suuntaa antavia.

Ihmiskeskeinen valaistus on pian valtavirtaa

Ihmiskeskeinen valaistus on pian valtavirtaa

Näköhavaintoon vaikuttaa työtilan valaistus mutta tämän lisäksi myös tilan koko, värit sekä seinien ja kattopintojen heijastusominaisuudet. Myös katseen kohde ja tehtävän työn vaatimukset vaikuttavat. Näkemiseen vaikuttavat myös katselijan yksilölliset ominaisuudet (kuten ikä, näkökyky, silmälasit ja vireystila).

Varastovalaistus Liljendalin Tehtaalle ledeillä

Varastovalaistus Liljendalin Tehtaalle ledeillä

Päivitimme Liljendalin Tehtaan toimisto- ja varastovalaistus nykyaikaiseksi ledvalaistukseksi. Valaistusmuutoksella saatiin aikaan parempi valaistusvoimakkuus, sähkönsäästöä sekä huoltovapautta.

Optimoitu valaistusratkaisu salibandy pelikentille

Optimoitu valaistusratkaisu salibandy pelikentille

Suomalainen Easy LED kehittää ja valmistaa ledvalaistusratkaisuja niin julkiselle sektorille kuin yrityksille ja yhteisöille. Yksittäisten valaistustuotteiden lisäksi toteutamme valaistusprojekteja kokonaisvaltaisesti. Vankan asiantuntemuksemme ansiosta saat meistä hyvän kumppanin kaikkiin urheiluvalaistusprojekteihin. Kaikki tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan Salossa ja niille on myönnetty sekä Avainlippu että Design from Finland -merkki.

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työhuoneen vähimmäiskorkeus on 2,5 metriä, ja siinä tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Valaistus työpaikalla on merkittävä mukavuus- ja turvallisuustekijä, joka vaikuttaa työskentelyn mielekkyyteen ratkaisevasti.  Vaikka valaistukselle ei ole määritelty virallisia ohjearvoja tai suosituksia, on Työturvallisuuskeskus (TTK) laatinut työympäristön valaistusominaisuuksista epävirallisen ohjeistuksen.

Miten toimiston oikeanlainen valaistus vaikuttaa?

Yritykset etsivät jatkuvasti uusia tapoja parantaa työilmapiiriä, sekä motivoida työntekijöitä. Samaan aikaan keskustellaan energiansäästöstä, operatiivisesta tehokkuudesta sekä tilojen optimoinnista. Walkian led valaistus auttaa yritystäsi saavuttamaan energiansäästö tavoitteet ja parantamaan osaltaan työilmapiiriä. Toimiston valaistuksen modernisointi ei ole yritykselle kustannus, vaan investointi.

Millaisessa valaistuksessa vietät työpäiväsi? Valoon kannattaisi suhtautua kuin lääkkeeseen, uskovat tutkijat

Pakkausalue voi olla automatisoitu tai manuaalinen. Paikalla on aina henkilökuntaa varmistamassa, että tuotteet päätyvät oikeisiin pakkauksiin ja oikeille lavoille. Hyvä valaistus helpottaa tarkastusta ja vähentää virheitä. Minimivalaistusvaatimus on 300 lx, mutta manuaalisella pakkaustasolla sen tulisi olla 500 lx.