Toimistohuoneen ilmanvaihto

Toimistohuoneen ilmanvaihto

Ilmastointi teollisuustiloissa ja muissa tuotantotiloissa

Erityyppisissä tiloissa ilmastoinnin tehtävät, mitoitusperusteet ja ratkaisut poikkeavat toisistaan. Tällä perusteella ilmastointi voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: teollisuusilmastointiin ja toimistomaisten tilojen ilmastointiin.

Liity Sisäilmayhdistyksen jäseneksi ja tuet työtä puhtaamman sisäilman puolesta

Liity Sisäilmayhdistyksen jäseneksi ja tuet työtä puhtaamman sisäilman puolesta

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä. Hapentarpeen ja keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamiseksi ihmisen keuhkojen kautta kulkee yli 15000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi.

Uusia ilmavirtojen mitoitusohjeita ilmestynyt

Uusia ilmavirtojen mitoitusohjeita ilmestynyt

Korkea sisälämpötila lisää huoneilman kuivuutta. Suhteellinen kosteus nousee jonkin verran, jos sisäilman lämpötilaa lasketaan. Huoneilmaa voidaan tarvittaessa kostuttaa myös ilmankostuttimella. Huonosti hoidettuna ilmankostutin voi levittää huoneilmaan mikrobeja. Tämän vuoksi kostutinta on pidettävä puhtaana eikä siinä saa seisottaa vettä. Hygieenisin kostutin tuottaa höyryä vettä kuumentamalla.

Vuokrattu: Toimistohuone 13,5 m², Nurmijärvi - Klaukkala

Vuokrattu: Toimistohuone 13,5 m², Nurmijärvi – Klaukkala

Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto selvittivät 3d-tulostustyön kemikaaliturvallisuutta työpaikoilla tutkimushankkeessa. Sentuloksena on nyt julkaistu ohjeet turvalliseen työskentelyyn 3d-tulostuksessa.

3D-tulostustyössä voi altistua nanohiukkasille

3D-tulostustyössä voi altistua nanohiukkasille

Tulostuksen yhteydessä vapautuu lisäksi nanohiukkasia, joille altistumista kannattaa pyrkiä vähentämään. Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto selvittivät 3D-tulostustyön kemikaaliturvallisuutta työpaikoilla tutkimushankkeessa, jonka tuloksena on julkaistu ohjeet turvalliseen työskentelyyn 3D-tulostuksen parissa. Ohjeet on suunnattu työpaikoille ja työterveyshuollolle.

Uudet ohjeet: Näin työskentelet turvallisesti 3D-tulostinten kanssa

Uudet ohjeet: Näin työskentelet turvallisesti 3D-tulostinten kanssa

3D-tulostamisen yhteydessä käytetään kemikaaleja, joiden turvalliseen käsittelyyn on syytä kiinnittää huomioita. Tulostuksen yhteydessä vapautuu myös nanohiukkasia, joille altistumista kannattaa pyrkiä vähentämään.

3d-tulostus ei ole vaaratonta – näin teet sen turvallisesti

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työtilassa tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työtilassa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Vuokrataan pieniä toimistohuoneita Askonalueelta

Ääni on aineessa kulkevaa aaltoliikettä, jota voidaan mitata, tuntea ja kuulla. Kuulemme äänet erilaisia voimakkuuksina, kuten hiljaisuutena tai meluna ja eri korkeuksina, kuten matalina ja korkeina ääninä. Reipas keskustelu on voimakkuudeltaan noin 60 desibeliä (dB), toimistohuoneen ilmanvaihto 35 ja henkilöautossa sisätiloissa on sadan km/h nopeudessa noin 75 dB. Jotta ääni voidaan kuulla, sen äänitason on ylitettävä kuulokynnys. Ihmisten korva kuulee äänitasoja 0 ja 120 desibelin välillä. Yli 120 desibelin ylittävät äänet aistitaan kipuna.

Avokonttorista monitilatoimisto – tilat tarpeiden mukaan

Avokonttorissakin on kuitenkin puolensa. Tiimityöskentely sujuu tehokkaammin, kun ajatusten vaihtaminen on nopeaa ja apu tarvittaessa lähellä. Myös pikapalaverit ovat järjestettävissä käden käänteessä.

Industrial – For Sale – Helsinki, Finland – 41023080-17

”Epoksihartsi on voimakkaasti herkistävä eli allergiaa aiheuttava kemikaali. Epoksihartsia käsiteltäessä tulee käyttää oikeanlaisia kemikaalisuojakäsineitä. Tämän lisäksi vaatteet on suojattava roiskeilta ja pintojen likaantuminen on estettävä”, painottaa Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala.