Toimihenkilö tes palkka

Toimihenkilö tes palkka

Tavoitteena yleinen teollisuuden palkkataso

Työehtosopimus (TES, tuttavallisesti tessi) on ammattiliiton ja työnantajaliiton välinen sopimus alan vähimmäistyöehdoista. Ammattiliitto Pron ja työnantajaliiton neuvottelema työehtosopimus määrittelee alan toimihenkilöiden työsuhteen vähimmäisehdot.

Media- ja painoalan työntekijöiden työehtosopimus

Media- ja painoalan työntekijöiden työehtosopimus

Toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on erikseen sovittu monista aloista poikkeavasti, että joko työntekijä tai työnantaja voi halutessaan ilmoittaa loman sijoittamisesta irtisanomisajaksi ilman vuosilomalain kuukauden tai kahden viikonkaan pituista ilmoitusaikaa. Näin voidaan toimia lomakauden aikana ja kun kyseessä on tälle lomakaudelle muutoinkin sijoitettava loma.

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Kemianteollisuus ry:ssä neuvoteltavat sopimukset 2020

Kemianteollisuus ry:ssä neuvoteltavat sopimukset 2020

Kemianteollisuuden neuvottelukumppaneita ovat Teollisuusliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Paperiliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Kaupan automiesten työehtosopimus on Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n välinen sopimus, jota noudatetaan Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenyrityksissä.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammattiliittona JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisten alojen työehtosopimusta. Rakenteeltaan yksityisten alojen työehtosopimukset vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Koronakriisi näkyy rakennusalan toimihenkilöiden uusissa työehtosopimuksissa

Koronakriisi näkyy rakennusalan toimihenkilöiden uusissa työehtosopimuksissa

Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työntekijöiden työehtosopimuksiin tuli erillinen kriisilauseke koronakriisin takia. Samanlainen lisättiin myös Pron ja RT:n solmimiin toimihenkilöiden työehtosopimuksiin.

Paperiteollisuuden toimihenkilöille uusi työehtosopimus

Ammattiliitto Pro hyväksyi tänään 19. helmikuuta paperiteollisuuden toimihenkilöiden sovintoratkaisun alan uudeksi työehtosopimukseksi 19.2.2020—31.12.2021. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan 3,3 prosenttia ja niin sanotuista kiky-tunneista luovutaan. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden kolmiviikkoinen työnseisaus ja satamatyönjohtajien tukilakko päättyvät.

Lakko päättyy äkisti, Pro ja Teknologiateollisuus sopuun – Näin kiky-tunnit korvataan

Paikallisen järjestelyerän käyttämisestä neuvottelevat paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen paikalliset edustajat. Tavoitteena on pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.