Tilinpäätöksen käsittely hallituksessa

Tilinpäätöksen käsittely hallituksessa

1. Mikä on tilinpäätöksen käsittelyn aikataulu?

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään taloyhtiön tilinpäätös. Lain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden sisällä siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos siis tilikausi on yhtä kuin kalenterivuosi, on tilinpäätös laadittava huhtikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen laatiminen ja osakeyhtiön tilinpäätöstä koskevat säännökset

Tilinpäätöksen laatiminen ja osakeyhtiön tilinpäätöstä koskevat säännökset

Tilinpäätös on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan. Siihen voidaan sisällyttää myös toimintakertomus. Kirjanpitovelvollisen ei tarvitse allekirjoittaa kaikkia tilinpäätösasiakirjoja (tasetta, tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja liitetietoja) sekä toimintakertomusta erikseen, vaan yksi allekirjoitus kaikkien näiden asiakirjojen esittämisen jälkeen riittää. Estettä ei ole sille, että allekirjoitukset tehdään kuhunkin tilinpäätökseen kuuluvaan asiakirjaan ja toimintakertomukseen erikseen.

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Muistathan, että korjausohjelmaa hallitus voi myös itse ylläpitää Talokanavassa ja talousarvioon otetaan korjausbudjetti suoraan korjausohjelman mukaisesti! Toki huomioiden se, että ”akuutit ja juoksevat ylläpitokorjaukset” varaus tehdään aina lisäksi, oletuksena edellisvuoden budjetoidun arvon perusteella.

Päätöksen/lausunnon numero: 1943/22.9.2015

Päätöksen/lausunnon numero: 1943/22.9.2015

Koronavirusepidemiasta johtuen eduskunta on hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain. Poikkeuslain mukaisesti tänä vuonna hallituksen on laadittava tilinpäätös 30.11.2019-29.2.2020 päättyneen tilikauden osalta viimeistään 30.6.2020. Varsinainen yhtiökokous on poikkeuslain mukaan pidettävä 30.9.2020 mennessä.

Arviot tulevasta kuuluu myös toimintakertomukseen

Arviot tulevasta kuuluu myös toimintakertomukseen

Kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus on liitettävä tilinpäätökseen mikäli päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavasta rajoista (kirjanpitolain tarkoittaman pienen kirjanpitovelvollisen rajat):

Osakeyhtiön tilinpäätöksen laatiminen, allekirjoittaminen ja julkaiseminen digitaalisesti

Osakeyhtiön tilinpäätöksen laatiminen, allekirjoittaminen ja julkaiseminen digitaalisesti

Lakipostia -palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme parveketupakointia taloyhtiöissä.

KUTSU TRAINERS’ HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU TRAINERS’ HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vastuu kirjanpidon järjestämisestä lain mukaisesti kuuluu yhdistyksen hallitukselle – vaikka se (kuten tavallisesti tehdään) delegoitaisiinkin taloudenhoitajalle tai ostettaisiin tilitoimistolta. Hallitus ei siis pääse vastuusta, vaikka kirjanpito ulkoistetaan tai vastuutetaan tietylle henkilölle. 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Seuraavat askeleet osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa määräystä, joka on tämän lain tai muun lain pakottavan säännöksen taikka hyvän tavan vastainen.