Tietotekniikan tes 2018

Tietotekniikan tes 2018

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Työehtosopimus sisältää sopimuksen alakohtaisista työehdoista, kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus. Yleissitovuus tarkoittaa, että sopimus koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan yrityksiä, myös työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia.

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus katkolle 31.10.2019

Palkansaajia edustavat Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Tietoala ry sekä työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ovat sopineet, että Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta muutetaan niin, että se päättyy ilman irtisanomista 31.10.2019.

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

Työehtosopimuksen aloitustason vähimmäispalkat 1.1.2019 alkaen ovat myynnissä 2040 e/kk, markkinoinnissa ja viestinnässä 2123 e/kk, asiakaspalvelussa ja tuessa 2183 e/kk, suunnittelussa ja kehityksessä 2246 e/kk, projekti- ja järjestelmävastuussa 2736 e/kk, verkko- ja tietoliikennepalveluissa 2246 e/kk, käyttö- ja laitepalveluissa 2001 e/kk, laitteisto- ja ohjelmistoylläpidossa 2024 e/kk ja hallinnossa 1607 e/kk.

YTN hyväksyi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen

YTN hyväksyi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sekä Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallitukset ovat hyväksyneet saadun neuvottelutuloksen tietotekniikan palvelualan uudesta työehtosopimuksesta. Työnantajia sopimuksessa edustaa Teknologiateollisuus ry.

Koneoppiminen Kemiralla – miten paperiteollisuudessa hyödynnetään dataa?

Koneoppiminen Kemiralla – miten paperiteollisuudessa hyödynnetään dataa?

Ylemmät toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 22 akavalaista liittoa, joiden kautta edustamme 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla.

Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Meitä on jo yli 50 000 ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Kysy meiltä jos mieltäsi jäi askarruttamaan

Kysy meiltä jos mieltäsi jäi askarruttamaan

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.

6 § Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2018

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.

Hei Tomppa, miten meidän firmassa menetellään?

Ehkäpä kysyn asiasta Insinööriliiton asiakaspalvelusta samalla, kun käytän hyväkseni liiton kuukauden jäsenedun ja tarkistutan IT Firma Oy:n tarjoaman työsopimuksen Insinööriliiton asiantuntijoilla, Timo tuumailee.