Tietotekniikan palvelualan palkankorotukset

Tietotekniikan palvelualan palkankorotukset

Tietotekniikan palvelualan uusi työehtosopimus on torjuntavoitto

Maan hallitus ilmoitti torstaina 12.3.2020 suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Työpaikoille suositeltiin etätyön käyttöä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyöskentelyllä voidaan hidastaa ja torjua viruksen leviämistä. Viruksen leviämisen hidastaminen on erittäin tärkeää riskiryhmien suojelemiseksi ja Suomen terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi. On luonnollisesti tär

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

Mikäli sopiminen ei onnistu, työnantaja voi perustellun tuotannollisen tarpeen vuoksi osoittaa työntekijälle kalenterivuodessa 16 tuntia lisää työtä. Tunteja ei voi kuitenkaan sijoittaa arkipyhille eikä kyseisten viikkojen lauantaille, ellei niin erikseen paikallisesti sovita. Lisäksi työnantaja voi sijoittaa 8 tuntia koulutusta vapaa-ajalle. Näistä kaikista tunneista maksetaan peruspalkan mukainen korvaus ilman lisiä tai korotuksia.

Koneoppiminen Kemiralla – miten paperiteollisuudessa hyödynnetään dataa?

Koneoppiminen Kemiralla – miten paperiteollisuudessa hyödynnetään dataa?

Ratkaisu sisältää mahdollisuuden sopia palkankorotuksista paikallisesti. Jos paikallista palkkasopimusta ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen niin sanotun perälaudan mukaisesti, jolloin viimeistään maaliskuun 2020 alussa palkkoihin tulee 1,3 prosentin yleiskorotus.

Lue lisää julkaisijalta Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Lue lisää julkaisijalta Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ylemmät toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 22 akavalaista liittoa, joiden kautta edustamme 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla.

YTN hyväksyi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen

YTN hyväksyi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sekä Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallitukset ovat hyväksyneet saadun neuvottelutuloksen tietotekniikan palvelualan uudesta työehtosopimuksesta. Työnantajia sopimuksessa edustaa Teknologiateollisuus ry.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työehtosopimuksen aloitustason vähimmäispalkat 1.1.2019 alkaen ovat myynnissä 2040 e/kk, markkinoinnissa ja viestinnässä 2123 e/kk, asiakaspalvelussa ja tuessa 2183 e/kk, suunnittelussa ja kehityksessä 2246 e/kk, projekti- ja järjestelmävastuussa 2736 e/kk, verkko- ja tietoliikennepalveluissa 2246 e/kk, käyttö- ja laitepalveluissa 2001 e/kk, laitteisto- ja ohjelmistoylläpidossa 2024 e/kk ja hallinnossa 1607 e/kk.

Neuvottelutuloksia julkisella ja yksityisellä sektorilla

Neuvottelutuloksia julkisella ja yksityisellä sektorilla

– Myös vanhempainvapaiden korvattavuudesta sovitaan työehtosopimuksella. Näissä kirjauksissa on ajanmukaistamispaineita, ja tänään päästiin alustavasti keskustelemaan niistäkin, täydentää YTN tietoalan neuvottelija, sopimusalavastaava Björn Wiemers.

Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

Tietotekniikan palvelualan uusi työehtosopimus astui voimaan 15.11.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Olemme varanneet tämän jutun vain tilaajille.

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset ja palkkaratkaisut. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.