Tiedustelulaki finlex

Tiedustelulaki finlex

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Edellä 13 §:n 1 momentissa tarkoitettujen painopisteiden mukaisia tietopyyntöjä sotilastiedustelun kohteista voivat tehdä pääesikunnalle tasavallan presidentti, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja puolustusministeriö.

Miksi lakiehdotukset ovat massavalvontaa?

Miksi lakiehdotukset ovat massavalvontaa?

Lainsäädäntö on tarpeen jotta tiedustelutoiminta on lain piirissä. Toiminnan hyötyjä suhteessa haittoihin tulee kuitenkin edelleen vakavasti punnita. Missä määrin haluamme laillistaa perusoikeuksien loukkaamisen? Kun jokin mekanismi tai järjestelmä on luotu, myöhemmin usein halutaan laajentaa tai tehostaa sen käyttöä, esimerkiksi passien sormenjälkirekisterin käytön sallimista myös rikostutkintaan ehdotetaan vuosittain.

Miksi tiedustelulaki on runnottava läpi niin hirveän nopealla aikataululla?

Miksi tiedustelulaki on runnottava läpi niin hirveän nopealla aikataululla?

Usassa venäläiset olivat onnistuneet sähköverkonkin hakkeroimaan. Kyllä se on meidän turvallisuutemme kannalta ykkösasia, että tämä saadaan kuntoon. Eduskunnalla on todellista tietoa, mitä mediaan ei voi antaa. Siksi myös demarit ymmärtävät tilanteen kiireellisyyden.Sug blattekuk

 Veikkauksen rahapeleihin pelihaittoja ehkäiseviä uusia rajoituksia

Veikkauksen rahapeleihin pelihaittoja ehkäiseviä uusia rajoituksia

Pelaajalla voi jatkossa olla vain yksi pelitili Veikkaus Oy:n sähköisesti välitettävissä peleissä. Veikkauksen pelaajilleen avaamat nettikasinopelitilit ja muuta sähköistä rahapelaamista koskevat pelitilit yhdistetään yhdeksi pelitiliksi. Pelitiliä käytetään kaikkiin verkossa pelattaviin Veikkauksen peleihin. Samassa yhteydessä yhtenäistetään pelitilipelaamista koskevat pelirajoitukset. Rajoituksia koskeva sisäministeriön asetus tulee voimaan 12. joulukuuta.

Finland: New surveillance law threatens fundamental rights

Finland: New surveillance law threatens fundamental rights

Finnish EDRi member Electronic Frontier Finland (Effi) is gravely concerned over a draft law on Internet surveillance. The bill that the country’s current government is in the process of preparing will grant the military and the Finnish Security Intelligence Service (Supo) the authority to conduct electronic mass surveillance for military and civilian intelligence purposes. On 1 October 2015, four ministers held a press conference to announce the bill. What they said did nothing to allay fears regarding the upcoming law.

PI and Liberty submit a new legal challenge against MI5

PI and Liberty submit a new legal challenge against MI5

In mid-2019, MI5 admitted, during a case brought by Liberty, that personal data was being held in “ungoverned spaces”. Much about these ungoverned spaces, and how they would effectively be “governed” in the future, remained unclear. At the moment, they are understood to be a “technical environment” where personal data of an unknown number of individuals was being “handled”. The use of “technical environment” suggests something more than simply a compilation of a few datasets or databases.

Yritykset eivät luota pääministeri Marinin hallitukseen ja hallitusohjelmaan

Yritykset eivät luota pääministeri Marinin hallitukseen ja hallitusohjelmaan

Televalvonnalla tarkoitetaan tunnistamistietojen hankkimista viestistä, joka on lähetetty viestintäverkkoon kytketystä teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta taikka vastaanotettu tällaiseen osoitteeseen tai laitteeseen, sekä teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitiedon hankkimista.

Yksityisyys, tietoyhteiskunta ja lainsäätäjä

Näiden pykälien lisäksi meidän on hyvä olla tietoisia siitä, että mitä tietoa itse jaemme itsestämme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Minkälaiset kuvat sopivat julkiseen jakoon? Kuka näkee puhelinnumeron profiilista? Tässä asiassa koen, että palveluntarjoajilla on suuri vastuu: Palvelussa tulee voida hallita omia yksityisyysasetuksiaan helposti ja vaivattomasti. Mikään yrityksen tekemä ohjelmistopäivitys ei saa muuttaa näitä asetuksia ainakaan avoimempaan suuntaan.

Lääkärit päättivät rajata 8-vuotiaalta monivammaiselta pojalta hengityskonehoidon epidemian keskellä – TAYS kieltää koronan vaikuttaneen päätökseen

Oikeusministeriö on tänä vuonna käynnistänyt hankkeen, joka kokoaa yhteen ja koordinoi valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä nuorten osallisuuden edistämiseksi sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi. Osana hanketta Helsingin yliopisto muun muassa kartoittaa opettajille soveltuvat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta käsittelevät materiaalit sekä kehittää opettajille suunnatun verkkokurssin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.