Tes työehtosopimus

Tes työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Yksityisten alojen työehtosopimukset määrittävät työehdot kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä muun muassa useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työehtosopimuksissa sovitaan mm. palkankorotuksista sekä työelämän laatuun liittyvistä asioista. Monet itsestään selviltä tuntuvat edut on sovittu työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi työaika, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkka. Työehtosopimuksissa voidaan myös sopia sellaisista asioista, jotka ovat laissa, kuten vuosilomista. Työehtosopimuksen ehdot eivät ole koskaan lain määräyksiä huonompia. 

Talonrakennusalan työehtosopimus 1.5.2018-30.4.2020

Talonrakennusalan työehtosopimus 1.5.2018-30.4.2020

Sopimukset ovat Kansallisgallerian sopimusta lukuun ottamatta yleissitovia ja niiden piirissä on yhteensä noin 56 000 työntekijää. Neuvomme ja koulutamme jäseniämme työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisessa.

Palkkataulukot löytyvät ko. työehtosopimuksen ”palkankorotukset” linkistä.

Palkkataulukot löytyvät ko. työehtosopimuksen ”palkankorotukset” linkistä.

Työehtosopimus on liiton alojen työtä määrittelevä perussopimus, jonka ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus 6.3.2020 – 31.1.2022

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus 6.3.2020 – 31.1.2022

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Työehtosopimus sisältää sopimuksen alakohtaisista työehdoista, kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus. Yleissitovuus tarkoittaa, että sopimus koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan yrityksiä, myös työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Työehtosopimus eli TES on aina alakohtainen. Siksi on tärkeää, että kuulut juuri siihen järjestöön, joka ajaa sinunkin asiaasi. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä työskenteleville oikea järjestö on YSTEA.