Tes palkka

Tes palkka

Palkat: Yksityisen sosiaalipalvelualan tes

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Palkkataulukot löytyvät ko. työehtosopimuksen ”palkankorotukset” linkistä.

Palkkataulukot löytyvät ko. työehtosopimuksen ”palkankorotukset” linkistä.

Tehtävän kuvaus: tehtävät, jotka edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja erityistietoja ja –taitoja sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa

Talotekniikka-alan työehtosopimus 1.5.2018–30.4.2020

Talotekniikka-alan työehtosopimus 1.5.2018–30.4.2020

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen kunta päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Kunta voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-liiton jäsen, mutta vain Heta-liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja.

Tavoitteena yleinen teollisuuden palkkataso

Tavoitteena yleinen teollisuuden palkkataso

Työajan lyhennys on 96 tuntia vuodessa viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäessä 38 tuntia. Lyhennys annetaan vapaapäivänä työnantajan määräämänä aikana, josta tulee ilmoittaa 2 viikkoa aiemmin. Työajan lyhennyksestä ja arkipyhistä maksetaan erillistä palkanosaa.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus

Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus

Työehtoshoppailu koskettaa kymmeniä ellei satojatuhansia ihmisiä Suomessa. Tyypillisesti yritys tai julkinen työnantaja halpuuttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien, pienipalkkaisimpien työntekijöiden työehdot. Näin tekee myös Posti.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus on nyt julkaistu

Teknologiateollisuuden työehtosopimus on nyt julkaistu

Uusi työehtosopimus koskee vuosia 2020 ja 2021. Työehtosopimuksessa on sovittu muun muassa palkankorotuksista, työajoista, lomista, irtisanomis- ja lomautuskäytännöistä sekä luottamushenkilöiden asemasta.

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Työehtosopimus sisältää sopimuksen alakohtaisista työehdoista, kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus. Yleissitovuus tarkoittaa, että sopimus koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan yrityksiä, myös työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia.

Siivous- ja kiinteistöalan työehtosopimus

Vaikka tehtävänkuvauslomake allekirjoitetaan yhdessä, se ei ole sopimus, vaan osoitus siitä, että tehtävän sisällöstä on keskusteltu toimihenkilön kanssa. Työnantaja tekee päätöksen tehtävän vaativuudesta ja päättää myös palkkauksesta.

Oikotie Työpaikoissa on avoinna 1 ilmoitusta avainsanalla puutarhatyöntekijä

Henkilön oltua yrityksen palveluksessa saman palkkaryhmän tehtävässä hänen henkilökohtaisen palkkansa (ao. taulukon HEKO-korotetut) on oltava kolmen vuoden kuluttua vähintään 5% ja seitsemän vuoden jälkeen 10% yli ko. palkkaryhmän vähimmäispalkan.