Teknologiateollisuus tes irtisanomisaika

Teknologiateollisuus tes irtisanomisaika

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai asiasta sovita erikseen työsuhteen aikana. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitettaan olennaisesti.

38.2 Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

38.2 Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

Työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle korvauksena keskituntiansion mukainen palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta. Lisäksi työnantajan on maksettava irtisanomisajalta menetetty vuosilomakorvaus.

Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen irtisanominen - Irtisanomisajat

Työsuhteen päättyminen – Työsopimuksen irtisanominen – Irtisanomisajat

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

Tutustu talous- ja palkkahallinnon palveluihin

Tutustu talous- ja palkkahallinnon palveluihin

Siirrymme käyttämään Tilistarilla Rantalainen nimeä. Suomen Talouspalvelut konserni yhdistyi Rantalaiseen keväällä 2019 ja konsernin tytäryhtiö Tilistar jatkoi yhdistymisen myötä toimintaa omalla brändillään. Muutos ei vaikuta asiakkaidemme palveluiden sisältöön ja käytännöt jatkuvat entisellään.

Yksityisen ja julkisen sektorin sopimukset

Yksityisen ja julkisen sektorin sopimukset

Työehtosopimus, TES, on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista, lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedottamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan ammattiasemaan.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään korvaava työtä? Esimerkkinä 4.1.2020 laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n työehtosopimus.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään korvaava työtä? Esimerkkinä 4.1.2020 laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n työehtosopimus.

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Katso suorana: Syntyykö vientialan työehtosopimus? Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton hallinnot koolla

Katso suorana: Syntyykö vientialan työehtosopimus? Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton hallinnot koolla

Vientialan työehtosopimuskiistaan odotetaan tänään ratkaisua. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton hallinnot ovat tahoillaan koolla ottamassa kantaa eilen perjantaina saavutettuun neuvottelutulokseen.

Sain työnantajaltani varoituksen. Miten toimin?

Työntekijää ei saa yleensä irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu tilaisuus korjata menettelynsä. Jos kyseessä on vakava rikkomus, varoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa. Tällaisia ovat tapaukset, joissa työntekijän olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelynsä moitittavuus. Se, milloin varoitus on annettava, ratkaistaan kussakin tapauksessa erikseen.

Työmarkkinoilla paha umpisolmu – Teollisuusliiton irtisanomat kiky-tunnit palkkasovun tiellä

Lomapäiviä ovat arkipäivät eli lauantai lasketaan lomapäiväksi. Lomaa ei saa antaa pätkissä, vaan pääsääntöisesti yhdenjaksoisesti. Lain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia pätkistä vain 12 päivää ylittävältä osalta, mikä tarkoittaa, että lomasta on aina annettava ja pidettävä vähintään 2 viikkoa yhdenjaksoisesti. Tätä perustellaan työsuojelunäkökohdilla.