Teatterikorkeakoulu tilastot

Teatterikorkeakoulu tilastot

Anna-Elina MatilainenViestinnän asiantuntija

Oikeustieteellinen ala vaatii opiskelijalta tiukkaa päättäväisyyttä ja pitkäjänteistä omistautumista. Syvällinen lakien ja asetusten tuntemus on juristina toimimisen edellytys, ja lakipykälien viidakkoon tutustuminen alkaa jo pääsykoevaiheessa.

Tilastoluvut paisuttelevat taideyliopistohakijoiden määriä

Tilastoluvut paisuttelevat taideyliopistohakijoiden määriä

Sähköinen hakujärjestelmä on lisännyt hakemuksia taideyliopistoihin. Ennakkotehtävät tai näytetyöt tekee kuitenkin vain murto-osa hakemuksen lähettäneistä. Useimpien taideyliopistojen pääsykokeeseen kutsutaan juuri ennakkotehtävien perusteella.

Turkki ja Ranska ovat törmäyskurssilla Välimerellä – sanasotaa ja aseiden kalistelua

Turkki ja Ranska ovat törmäyskurssilla Välimerellä – sanasotaa ja aseiden kalistelua

Näyttelijäksi ja puheterapeutiksi on ankara seula. Tutki jutun lopussa olevilla hakukoneilla, mihin tutkintoihin oli eniten ensisijaisia hakijoita ja missä kilpailua oli vähiten. Mukana on yli tuhat kohdetta.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto

Esitystutkimusta edustavan hankkeen nimi assosioituu brittiläisen filosofi J.L. Austinin teokseen How to Do Things with Words, joka julkaistiin Austinin kuoleman jälkeen vuonna 1962. Puhetekoteorian klassikkoteos julkaistiin suomeksi kaksi vuotta sitten Näin tehdään sanoilla -nimisenä.

Ohittamaton osa esittävän taiteen ekosysteemiä

Ohittamaton osa esittävän taiteen ekosysteemiä

Tietovarantomme ovat kasvaneet entisestään, kun Teatteritilastoja on ryhdytty käyttämään yhä monipuolisemmin, ja lisäksi TINFO on aloittanut tutkimus- ja selvitystoiminnan. Tilastojen sisältämä tieto vuosikymmenten ajalta mahdollistaa pitkien aikasarjojen tarkastelun, kehityskulkujen kuvaamisen ja tulevaisuuden skenaarioiden laatimisen ja analysoinnin. Tutkimukset ovat työväline vastata tiedontarpeisiin, joita TINFO asiantuntijana havaitsee ja joita esittävän taiteen kentän toiminta tuottaa.

Kevään yhteishaun tulokset julki: Näille aloille oli vaikeinta päästä – vain 4 prosenttia hakijoista hyväksyttiin

Kevään yhteishaun tulokset julki: Näille aloille oli vaikeinta päästä – vain 4 prosenttia hakijoista hyväksyttiin

Vielä tänä vuonna enemmistö opiskelupaikan saaneista valittiin korkeakouluun pelkän pääsykokeen perusteella. Ensi vuonna asiaan tulee muutos, sillä todistusvalinnasta tulee pääasiallinen väylä korkeakouluun.

Taideyliopistoon valittiin 318 uutta opiskelijaa

Taideyliopistoon valittiin 318 uutta opiskelijaa

Vuonna 1979 Rovaniemelle perustettu Lapin yliopisto on monialainen ja kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto. Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmat ovat: audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu, kuvataidekasvatus, tekstiili- ja vaatetusala, teollinen muotoilu. Toimintansa kautta Lapin yliopisto edesauttaa kestävää kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti.

Tarjouksessa diplomi-insinööri: 44000 euroa

Maarit Ruikka on toiminut ohjaajantyön professorina Teatterikorkeakoulussa vuodesta 2006 ja Teatterikorkeakoulun vararehtorina vuosina 2010–2012 sekä varadekaanina vuodesta 2013. Ruikka on toiminut Tampereen teatterikesän johtoryhmän jäsenenä 2004–2010 sekä Viirus-teatterin taiteellisena johtajana vuosina 1997–2001. Hänellä on ollut myös muita luottamustehtäviä taidealan organisaatioiden hallituksissa. Koulutukseltaan Ruikka on teatteriohjaaja ja peruskoulun luokanopettaja.

Taidekorkeakoulut yhdistetään Taideyliopistoksi?

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu saattavat yhdistyä Taideyliopistoksi. Opetusministeriön työryhmä ehdottaa, että koulut yhdistyisivät jo vuoteen 2013 mennessä.