Teatterikorkeakoulu rehtori

Teatterikorkeakoulu rehtori

7.5Teatterikoulutuksen ”hullut vuodet” ja uudet avaukset

Suomen Teatterikoulu oli valtiollisena Teatterikorkeakouluna aloittaessaan 1979 sisäisesti nuupahtaneessa tilanteessa. Vanhoihin käytäntöihinsä pysähtyneenä ja alkuperäisen opettajaryhmän purkauduttua opetus kaipasi piristystä. Elettiin kriisivaihetta: taistolaisiin sitoutuneiden opettajien uskottavuus oli sulanut ja olisi tarvittu ammatillisesti ja taiteellisesti vahvoja opettajia, joilla samalla olisi tuoretta annettavaa.

Turkki ja Ranska ovat törmäyskurssilla Välimerellä – sanasotaa ja aseiden kalistelua

Taideyliopiston rehtoriksi on valittu Kaarlo Hildén. Hän nousee tehtävään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanin paikalta. Hildén on koulutukseltaan musiikin maisteri ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ohjelmajohtajana. Uudesta rehtorista päätti Taideyliopiston hallitus.

Paula Tuovinen – Teatterikorkeakoulun uusi rehtori

Paula Tuovinen – Teatterikorkeakoulun uusi rehtori

– Keskustelun myötä on noussut esiin uusia seikkoja, jotka ovat selvästi osoittaneet, että tarvitaan nykyistä enemmän yhteistä pohdintaa tutkimuksen tekemisen vapaudesta sekä opettajan pedagogisesta vastuusta ja eettisistä periaatteista, Ruikka sanoo.

 Uudistuksia lukuvuodeksi 2020-2021: Toiminta kehittyy, omaäänisyys säilyy

Uudistuksia lukuvuodeksi 2020-2021: Toiminta kehittyy, omaäänisyys säilyy

Lahden kansanopiston Teatterikoulutuksen opetussuunnitelmassa on lukuvuonna 2020-21 ensimmäistä kertaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston opetusta. Opistolle myönnetty opintojen järjestämisoikeus koskee 16 opintopisteen laajuista Näyttelijäntaide-opintokokonaisuutta. Yhteistyötä tehdään myös Teatterikorkeakoulun Materiaalista esitykseksi -opintojaksolla (10 op), jolle osallistuvat opiston toisen vuoden teatteriopiskelijat.

Eveliina OlssonViestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Eveliina OlssonViestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Taike jakaa vuosittain noin 34 miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia. Viraston yhteydessä toimii 24 asiantuntijaelintä, jotka päättävät apurahoista ja palkinnoista sekä antavat asiantuntijalausuntoja. Virastossa työskentelee noin 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet työsopimussuhteisia määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen projekteissa eri puolilla maata.

Ohittamaton osa esittävän taiteen ekosysteemiä

Ohittamaton osa esittävän taiteen ekosysteemiä

Indeksien avulla voidaan osoittaa, minkälainen hyöty taiteesta on Ison-Britannian taloudelle. Indeksit antavat kättä pidempää taiteen lobbaajille. Ne antavat kulttuuripoliitikoille ja taiteen kentälle itselleen näkymän taiteen vaikuttavuudesta, kun tulevaisuutta suunnitellaan ja päätöksiä tehdään. Indeksit ovat siis suunnittelun, ennakoinnin, seurannan ja arvioinnin välineitä.

HS: Tämän verran tienaa JY:n rehtori Aino Sallinen

HS: Tämän verran tienaa JY:n rehtori Aino Sallinen

HS:n selvityksen mukaan Sallinen tienaa tänä vuonna kuukaudessa 15 000 euroa. Sallista enemmän tienaavat palkkansa kertoneista yliopistojen rehtoreista vain Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson (17 846 euroa kuukaudessa) sekä Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri (16 414 euroa kuukaudessa + asuntoetu).

1.5.Riihimäen Nuorisoteatterin toiminta-ajatus ja tavoitteet

Selvitysryhmän tulee ottaa huomioon korkeakoulupoliittisten tavoitteiden lisäksi mm. taidepoliittisen selonteon tavoitteet, Suomen kansainvälisen kilpailukykystrategian tavoitteet ja eri taiteenalojen kehittämistä koskevat ohjelmat ja selvitykset. Työryhmän on myös kuultava kulttuurin, taiteen ja korkeakoulutuksen asiantuntijoita sekä kartoitettava kansainvälisiä kokemuksia. Esityksiä odotetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

Taideyliopiston vararehtoriksi on valittu Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen. Hän aloittaa viisivuotisessa tehtävässään 1.10.2013. Päätöksen teki Taideyliopiston hallitus kokouksessaan 27.8.