Teatterikorkeakoulu johtaja

Teatterikorkeakoulu johtaja

7.5Teatterikoulutuksen ”hullut vuodet” ja uudet avaukset

Suomen Teatterikoulu oli valtiollisena Teatterikorkeakouluna aloittaessaan 1979 sisäisesti nuupahtaneessa tilanteessa. Vanhoihin käytäntöihinsä pysähtyneenä ja alkuperäisen opettajaryhmän purkauduttua opetus kaipasi piristystä. Elettiin kriisivaihetta: taistolaisiin sitoutuneiden opettajien uskottavuus oli sulanut ja olisi tarvittu ammatillisesti ja taiteellisesti vahvoja opettajia, joilla samalla olisi tuoretta annettavaa.

Ritva Valkama (1932–2020) oli koko kansan rakastama konkarinäyttelijä

Ritva Valkama (1932–2020) oli koko kansan rakastama konkarinäyttelijä

Koska suuri osa suomalaisista syö lounaan koulussa tai työpaikalla, on ateriapalveluilla merkittävä rooli tutustuttaa ilmastokestäviin kasvisruokavaihtoehtoihin ja totuttaa niiden käyttöön osana arkiruokailua.

ARTSEQUAL: The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality

ARTSEQUAL: The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Paula Tuovinen – Teatterikorkeakoulun uusi rehtori

Paula Tuovinen – Teatterikorkeakoulun uusi rehtori

Kokemusta ja näkemystä Tuoviselta ei ainakaan puutu, vaikka rehtorin tehtävä onkin uusi ja laaja-alainen. Hän on aloittanut uransa Oulun Tanssistudion perustajana, johtajana ja opettajana vuosina 1982–86 sekä Tanssistudion Ryhmän tanssijana vuosina 1982–87. Teatterikorkeakoulun nykytanssin lehtoripesti hänellä on 1.8.2001–31.7.2006.

Teatterikorkeakoulun opettaja kertoi oppilaille myyttisestä huumerituaalista – Sai potkut

Teatterikorkeakoulun opettaja kertoi oppilaille myyttisestä huumerituaalista – Sai potkut

Korkeakoulun vakinaiset ja virkaatoimittavat professorit ja apulaisprofessorit valitsevat keskuudestaan hallitukseen kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, korkeakoulun muuhun henkilökuntaan kuuluvat keskuudestaan kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä opiskelijat keskuudestaan kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Puhtaan pöydän ääressä – Ammatissa-sarjan haastattelussa Taina Väisänen

Puhtaan pöydän ääressä – Ammatissa-sarjan haastattelussa Taina Väisänen

– Jo lukioikäisenä tiesin haluavani arkkitehdiksi, ja pääsinkin ensimmäisellä yrityksellä opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon. Olen aina ollut luova, ja lapsena piirsin jatkuvasti. Jossain vaiheessa tavoittelin kuvanveistäjän uraa, mutta jälkeenpäin ajatellen on hyvä, ettei se onnistunut. Arkkitehdin koulutus oli monipuolinen, ja olen tämän ammatin puitteissa voinut tehdä vuosien varrella kaikenlaista.

Lahden kansanopiston teatterilinjan opiskelijat 1983-2018

Lahden kansanopiston teatterilinjan opiskelijat 1983-2018

Auri Ahola on tanssitaiteilija, joka on tehnyt monipuolisen uran klassisesta baletista nykytanssiin kotimaisilla ja kansainvälisillä näyttämöillä. Koreografina hän yhdistää saamelaiskulttuuria ja tanssitaidetta. Lisäksi Ahola on tehnyt tanssikasvatustyötä Saamenmaalla, koollekutsunut eri taiteenalojen ammattilaisista koostuvia työryhmiä ja toteuttanut taidetapahtumia. Ahola asuu Inarissa Muddusjärven saaressa sijaitsevalla pientilalla, jonka perinnemaisemaa hoitavat talon lampaat.

Koulutus luotsaa johtajia ja teattereita omille väylilleen

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia 700.

Anna-Elina MatilainenViestinnän asiantuntija

Vastaava informaatikko toimii kirjaston lähiesimiehenä ja vastaa kirjaston toiminnan organisoin-nista sekä kehittämisestä yhdessä muiden opinto- ja tutkimuspalveluiden esimiesten kanssa. Vas-taava informaatikko vastaa kirjaston budjetoinnista, aineistohankinnoista, informaatiolukutaidon opetuksesta sekä erilaisten sähköisten palvelujen kehittämisestä. Hän osallistuu myös kirjaston asiakaspalveluun sekä toimii julkaisutoimikunnan sihteerinä.