Te-toimisto yrittäjyys

Te-toimisto yrittäjyys

Lisätietoa yrittäjyydestä Suomi.fi-verkkopalvelussa

Ensin TE-palvelut selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen esimerkiksi verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa. Myös työttömyysetuuden maksaja (KELA tai työttömyyskassa) arvioi työttömyysetuuden maksun edellytykset erikseen.

Oman yrityksen perustaminen vaatii suunnitelmallisuutta

Selvitysten mukaan jo lähes puolet nykynuorista harkitsee yrittäjän uraa yhtenä vaihtoehtona. TE-toimisto auttaa yritystoimintaa alkuun muun muassa starttirahalla sekä neuvontapalveluilla seudullisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

Yrittäjäkoulutus tukee yrityksen perustamista

Yrittäjäkoulutus tukee yrityksen perustamista

Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen. Tästä saat lisätietoa sivulta Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Kävikö sinullekin näin? TE-toimisto luokitteli Marjan päätoimiseksi yrittäjäksi, tulot romahtivat

Kävikö sinullekin näin? TE-toimisto luokitteli Marjan päätoimiseksi yrittäjäksi, tulot romahtivat

Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille maksuttomia kursseja. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea vuoden loppuun

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea vuoden loppuun

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Starttirahan voi saada enintään 12 kuukauden ajalta ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Milloin yrittäjä, yrittäjän perheenjäsen, osakas on työtön?

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta, koska työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena ei ole tukea kannattamatonta yritystoimintaa tai vääristää markkinoita. Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla.

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt.  Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.