Te toimisto työttömyystodistus

Te toimisto työttömyystodistus

Useimmiten kysytyt kysymykset aihealueittain:

Kaikki asiointi -kohdan kautta pääset myös halutessasi tulostamaan työllistymissuunnitelmasi (”Oma suunnitelma”) tai sinulle annetun työvoimapoliittisen lausunnon (”Omat työttömyysturvatiedot”).

Työttömyysetuus - kenelle ja millä ehdoin?

Työttömyysetuus – kenelle ja millä ehdoin?

Työnhaun aloituksen yhteydessä saat myös ohjeet, miten asiakkuutesi TE-palveluissa etenee. Noudata sekä Oma asiointi -palvelussa että asiantuntijoilta saamiasi ohjeita ja määräaikoja. Jos et toimi TE-toimiston edellyttämällä tavalla, työnhakusi katkeaa ja saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi.

Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Tutustu TE-toimiston antamiin ohjeisiin, noudata määräaikoja ja vastaa yhteydenottoihin, jottei työttömyysturvaasi tule katkoksia.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Ensin TE-palvelut selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen esimerkiksi verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa. Myös työttömyysetuuden maksaja (KELA tai työttömyyskassa) arvioi työttömyysetuuden maksun edellytykset erikseen.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien, jotta kassa voi huomioida mahdollisen omavastuuajan. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai 4 täydeltä kalenteriviikolta (maanantai – sunnuntai). Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Mitä pitää tehdä kun joutuu työttömäksi tai lomautetuksi?

Mitä pitää tehdä kun joutuu työttömäksi tai lomautetuksi?

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti, jotta säilytät oikeutesi päivärahaan. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää aina, että olet koko työttömyyden ajan työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Sinun tulee myös myöhemmin muistaa aina uusia työnhakusi niiden ohjeiden mukaan, jotka työvoimaviranomaiset sinulle antavat.

Koronakriisi kaksinkertaisti työttömyyden Pohjanmaalla – Kokkolassa on vielä paljon avoimia työpaikkoja

Koronakriisi kaksinkertaisti työttömyyden Pohjanmaalla – Kokkolassa on vielä paljon avoimia työpaikkoja

Mikäli 26 kalenteriviikon jäsenyys- ja työssäoloehto eivät täyty, riittää jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymiseen 13 kalenteriviikkoa. Tällöin työssäoloehdon kerryttävää työtä on oltava vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja päivärahan ensimmäinen maksupäivä on oltava viimeistään 3.12.2020.

Miksi TE-toimistot epäonnistuivat yrittäjän työttömyysturvan hakuprosessissa? Ministeriö vastaa

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsténin mukaan TE-toimistot ovat vaatineet työttömyysturvaa hakevia yrittäjiä täyttämään erilaisia lomakkeita, joissa on kysytty epäoleellisia asioita. Osalle yrittäjistä lomakkeet ovat aiheuttaneet hämmennystä ja epätietoisuutta.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.