Te toimisto oleskelulupa

Te toimisto oleskelulupa

Työntekijän oleskeluluvan (TTOL) hakuprosessi

Työntekijän oleskelulupahakemukseen on liitettävä TE-toimiston liitelomake TEM054, jonka työnantaja allekirjoittaa ja jossa työnantaja vakuuttaa ulkomaalaislain vaatimalla tavalla työsuhteen keskeiset ehdot. Hakemukseen liitetty TEM054-liitelomake on sähköisesti TE-toimiston käytettävissä eikä sitä tarvitse erikseen toimittaa TE-toimistoon. TEM054-lomakkeessa on lueteltu liitteitä, joita oleskelulupahakemuksen käsittelyssä useimmiten tarvitaan. Liitteiden liittäminen hakemukseen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä TE-toimistossa.

Työvoiman saatavuuden selvittäminen ja sopivuuden arviointi

Työvoiman saatavuuden selvittäminen ja sopivuuden arviointi

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

Ohjeita ulkomaalaista työntekijää palkattaessa

Ohjeita ulkomaalaista työntekijää palkattaessa

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen eli ns. kolmannen maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupaa haetaan silloin, kun työntekijällä ei ole muuta ansiotyöhön oikeuttavaa oleskelulupaa, eikä kyseiseen työtehtävään voida myöntää muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten tai työtä ei voi tehdä ilman oleskelulupaa.

Ilmoittautumisohjeet muiden maiden kansalaisille

Ilmoittautumisohjeet muiden maiden kansalaisille

Ilmoita työhistoriasi. Täydennä työsuhteiden päättymisajankohdat ja -syyt. Mainitse työhistoriassa myös aikaisempi tai tämänhetkinen yritystoimintasi. Puutteellisesti ilmoitetut tiedot saatetaan joutua tarkistamaan selvityspyynnöllä tai puhelimitse, jolloin asiasi käsittely pitkittyy.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

TE-toimisto antaa työntekijän oleskelulupa-asiassa osapäätöksen, ennen kuin Maahanmuuttovirasto päättää luvan myöntämisestä lopullisesti. TE-toimisto arvioi osapäätöksessään, onko ulkomaisen työvoiman käytölle olemassa perusteita.

Thairavintolan yrittäjä hermostui Tampereella työlupien odotteluun: Maahanmuuttovirasto myöntää ruuhkan, jonossa 2 000 hakemusta

Thairavintolan yrittäjä hermostui Tampereella työlupien odotteluun: Maahanmuuttovirasto myöntää ruuhkan, jonossa 2 000 hakemusta

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2011 aikana. Lain voimaantulon edellytyksenä on, että ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä on ennen voimaantuloa otettu Maahanmuuttovirastossa käyttöön.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Isänsä kuoleman jälkeen Evelyn saapui takaisin Suomeen miesystävänsä luokse aluksi turistiviisumilla. Evelyn päätti, että hän haluaa aloittaa uuden elämän Suomessa ja ryhtyi hakemaan töitä. Evelyn korostaa haluavansa tienata omat rahansa.

Työnantaja, näin nopeutat työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelyä

Mikäli hakemuksen käsittelyä halutaan nopeuttaa, tulee työnantajan toimittaa hakemuksen yhteyteen lisäksi ainakin seuraavat liitteet, joilla osoitetaan työnantajavelvoitteiden hoitamisen edellytyksiä:

Väärennetyn koulutodistuksen esittäminen ensimmäistä oleskelulupaa haettaessa oikeutti epäämään jatkoluvan ja karkottamaan Schengen-alueelta

Hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 54 §:n 1 momentin mukaisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon kulloinkin kyseessä olevaa oleskelulupalajia koskevat edellytykset, mutta ensisijaisesti ulkomaalaislain 36 §:n mukaisten oleskeluluvan myöntämisen yleisten edellytysten tulee kuitenkin toteutua.