Te toimisto lahti yhteystiedot

Te toimisto lahti yhteystiedot

Heinolan TE-toimisto lopetetaan – työntekijät siirtyvät Lahteen

Jos sinulla on koulutuksen numero tiedossa, kirjoita se alla olevaan kenttään ja siirry hakemukselle. Hae ilman kirjautumista -painikkeella pääset avoimelle hakemukselle. Avoimella lomakkeella täytettyjen tietojen voimaantulo edellyttää aina henkilökohtaista käyntiä ja henkilötodistuksen esittämistä TE-toimistossa. Hakemus tulee vahvistaa TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

WorkLAB esite asiakkaille tulostettavaksi

WorkLAB esite asiakkaille tulostettavaksi

Työvoimakoulutukseen voivat hakea työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, ilman ikärajaa. Työvoimakoulutuksena on mahdollista opiskella tutkintoja, tutkinnon osia, vahvistaa osaamistasi sinulle räätälöidyllä lisä- tai täydennyskoulutuksella tai lupakorttikoulutuksella. Nopeakin koulutus antaa jo osaamista moniin avoinna oleviin työpaikkoihin.

Hämeen TE-toimisto toimii nyt poikkeustoimin poikkeuksellisessa tilanteessa

Ola Duuni työllisyyspalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa orimattilalaisille työttömille työnhakijoille. Olet tervetullut tapaamaan meitä ja keskustelemaan tilanteestasi. Soita tai laita sähköpostia ajan varaamiseksi. Voit myös poiketa toimistollamme ilman ajan varausta:

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus 22.5.2019 alkaen

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus 22.5.2019 alkaen

Lapinlahden kunta tarjoaa palkkatukityötä eri hallintokuntien alueella määrärahojen puitteissa. Työllistyminen on mahdollista mm. liikuntatoimeen, puisto- ja kiinteistönhoitoon, asumispalveluihin sekä päiväkoteihin.

SunUra Oy ensimmäinen Työ-SIB palveluntuottaja Lahti-Hollolassa

SunUra Oy ensimmäinen Työ-SIB palveluntuottaja Lahti-Hollolassa

SIB (Social Impact Bond) tarkoittaa tulosperusteisesti rahoitettua vaikuttavuusinvestointihanketta, jossa palveluntuottajilta ostetaan suoritteiden sijasta tuloksia. Työ-SIB hankkeen tilaaja on Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen rahoituksesta ja hallinnosta vastaa sijoittajilta rahastoa kerännyt FIM. Nelivuotisen hankkeen päätavoite on auttaa 1800 vaikeassa työmarkkina-asemassa olevaa työnhakijaa työllistymään.

Kokeilujen piiriin siirtyvät asiakasryhmät

Kokeilujen piiriin siirtyvät asiakasryhmät

Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku toteutettiin ajalla 12.5.-26.6.2020. Täydentävän haun käynnistäminen jaettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä tiedoksi kaikkiin kuntiin sekä ministeriön verkkosivulle, jonne koottiin myös hakuun liittyvät dokumentit ja tilastotietoa kuntien hyödynnettäväksi.

Aktivointi- ja työllistymissuunnitelmien laadinta

Aktivointi- ja työllistymissuunnitelmien laadinta

Käytä virallisessa asioinnissa aihekohtaista tai yleistä sähköistä lomaketta (esim. hakemukset, tarjoukset, ilmoitukset, päätökset), saat asiasi nopeammin vireille ja voit lähettää lomakkeen mukana liitetiedostoja:

Avoimet työpaikat asiantuntijatehtävät, Lahti

Toiminta on kurssimuotoista, toiminnallista yhdessä tekemistä. Toiminnan avulla nuoret käsittelevät elämästään nousevia teemoja ja pohtivat tavoitteitaan. Jokainen voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja taitojaan, ja sitä kautta hahmottaa mahdollisuuksiaan ja unelmiaan. Nuoret suunnittelevat toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Kurssin aikana toteutetaan muun muassa jokin projekti esim. tapahtuma, toimintapäivä tai näyttely jonka nuoret ideoivat. Ryhmän jäsenillä on vastuu yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Haapaveden työllistymistä edistävät palvelut

Haapaveden kaupungin monipuolisten työllisyyspalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluita, kehittää työllistymisprosesseja ja opastaa kuntalaisia aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.