Te toimisto lahti nuoret

Te toimisto lahti nuoret

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Yhdyn kaikkiin edellisiin kirjoittajiin, käytös on joko töykeää tai erittäin välinpitämätöntä, inhimillinen ymmärrys puuttuu ja pienistä virheistä rangaistaan vahingoniloiten. Töihin pian niin voi jättää koko laitoksen omaan arvoonsa.

Lahden seudun työllisyysjohtaja luottaa yhteistyön voimaan

Lahden seudun työllisyysjohtaja luottaa yhteistyön voimaan

Palvelut ovat tarkoitettu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella asuville 17–64 -vuotiaille työnhakijoille. TE-toimisto, sosiaalitoimisto tai Kela arvioi, tarvitseeko työnhakija monialaista yhteispalvelua, kun

Nuoret keskiössä myös 2020 tulostavoitteissa ELY-keskuksessa

Nuoret keskiössä myös 2020 tulostavoitteissa ELY-keskuksessa

Ola Duuni työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen, vastuullisen työllisyyspolitiikan edistäminen, työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten kasvun ehkäiseminen.

Hämeen TE-toimiston johtaja tyrmää väitteet palvelujen alueellisesta vinoumasta

Hämeen TE-toimiston johtaja tyrmää väitteet palvelujen alueellisesta vinoumasta

Johtaja Eija Mannisenmäki kiistää, että Hämeen TE-toimisto olisi palvellut joitakin kuntia toisia huonommin. TE-toimiston fyysisen toimipisteen lakkauttaminen Heinolassa herätti kysymyksen siitä, miksi TE-toimistolla on enemmän väkeä Forssan ja Riihimäen toimistoissa.

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palvelupiste on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. Palvelualueeseen kuuluu koko Päijät-Häme sekä Iitti, Pukkila ja Myrskylä. Alipi tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta:

Spring House Työllistämis- ja urapalvelut

Spring House Työllistämis- ja urapalvelut

‒ Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt ja nuorten työttömyys laskenut. Etenkin uusia vakituisia työpaikkoja syntyy ilahduttavalla tahdilla, kertoo Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston johtaja, Soile Lahti. Myös alemman koulutusasteen työttömyys on laskussa. Kunnista matalin työttömyysaste on Siilinjärvellä, tuoreimman tiedon mukaan 7,7 prosenttia, ja seutukunnittain Kuopion seutukunnalla 10,1 prosenttia. Työttömistä 60 prosenttia on miehiä ja 40 prosenttia naisia.

Jouduitko työttömäksi? Tällaisia vaihtoehtoja on tarjolla

Jouduitko työttömäksi? Tällaisia vaihtoehtoja on tarjolla

Työttömyys on Lahden ikuisuusongelma ja tilanne on pahenemaan päin. Työttämälle on nykyään tarjolla ainakin teoriassa mitä erilaisimpia vaihtoehtoja. Moniin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin määräyksiä ja rahoituksia, joiden vuoksi ne ovat tarjolla vain rajoitetulle joukolle. Tässä tiivistetysti keskeisimpiä vaihtoehtoja. Tarkempaa tietoa vaihtoehdoista saa esim. paikallisesta TE-toimistosta.

Esitys aiheesta: ”Nuorisotakuu Lahdessa”— Esityksen transkriptio:

Hankkeen avulla on tarkoitus ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän työllistymistään. Invalidisäätiön ja Aseman lapset ry:n sekä yhteistyökumppaneiden yhteistyöllä kehitetyillä toimenpiteillä tuetaan nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentumista. Kehittämisen painopisteiden kohteena ovat nuoret, syrjäytymisvaarassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Työllisyysorientoitunut, monialainen yritys- ja koulutusyhteistyömalli juurtui Lahteen kokeilemalla kehittäen. Yhteistyö on ollut tiivistä TE-toimiston, Lahden työllisyysasioiden yksikön, nuorisopalveluiden, Ohjaamo Lahden, Lahden yrittäjien ja oppilaitosten välillä 2. asteelta korkeakouluihin.