Te toimisto kerava

Te toimisto kerava

Uudenmaan TE-toimisto sosiaalisessa mediassa:

Asiointipisteessä saa tukea te-palvelut.fi-verkkosivuston käyttöön sekä opastusta samalla sivustolla Asioi verkossa -painikkeen takaa löytyvien verkkopalveluiden käyttöön. Pisteessä on asiakaspääte asiointia varten, koneella on myös skannaus- ja tulostusmahdollisuus.

Keravan toimipaikka (muuttanut/lopettanut)

Keravan toimipaikka (muuttanut/lopettanut)

Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku toteutettiin ajalla 12.5.-26.6.2020. Täydentävän haun käynnistäminen jaettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä tiedoksi kaikkiin kuntiin sekä ministeriön verkkosivulle, jonne koottiin myös hakuun liittyvät dokumentit ja tilastotietoa kuntien hyödynnettäväksi.

Yritysten työvoimapalvelut pysyvät TE-toimistossa

Yritysten työvoimapalvelut pysyvät TE-toimistossa

Hankkeeseen valittujen kuntien vastuulla ovat kokeilujakson ajan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi mukana ovat kaikki maahanmuuttajat, vieraskieliset ja nuoret.

TE-toimiston alueelliset yhteyshenkilöt yrittäjille

TE-toimiston alueelliset yhteyshenkilöt yrittäjille

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

 YTO-opinnot rakennusalan ammattiopinnot suorittaneelle maahanmuuttajalle

YTO-opinnot rakennusalan ammattiopinnot suorittaneelle maahanmuuttajalle

Koulutus on päätoimista päivä- ja monimuoto-opiskelua oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

TERVETULOA KERAVALLE! Kerava ya hoşgeldiniz!

TERVETULOA KERAVALLE! Kerava ya hoşgeldiniz!

Kasvua kulttuurista -hanke auttaa löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Lämpimästi siis tervetuloa Kasvua kulttuurista-hankkeen tapaamisiin to 21.11. ja to 28.11. Keravalle!

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

Tapahtuma tarjoaa nuorille tietoa koulutuksesta, työnhausta, työllistymismahdollisuuksista, erilaisista ammateista sekä yrittäjyydestä. Se on erinomainen mahdollisuus kohtaamiseen ja keskusteluun nuorten ja oman alueen yrittäjien, yritysten sekä koulutuksen järjestäjien kesken.

Directions to TE-toimisto Pasila (Helsinki) with public transportation

Verkostoitumista ja sen myötä hyväksi koettua yhteistyötä jatketaan nykyisten ja monien uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Merkittävimpiin julkisyhteisöihin luettavat kumppanimme ovat Keravan kaupunki ja sen eri toiminnot, Keravan kirjasto, Keravan seurakunta ja alueen TE-toimistot, Taidemuseo Sinkka, sekä monia eri paikallisjärjestöjä, kuten Keravalaiset eläkeläisjärjestöt, MLL, SPR, Keski-Uudenmaan muistiyhdistys.

Koronakriisi ruuhkauttaa TE-toimistoja – kunnissa huoli vaikeasti työllistyvien palvelujen jatkumisesta

Uusien asiakkaiden määrät lyövät ennätyksiä TE-toimistoissa, kun koronavirusepidemian vaikutuksesta lomautetut tai muuten ilman työtä jäävät ilmoittautuvat työnhakijoiksi. Maaliskuun loppuun mennessä koronaviruksen takia uusia lomautetuiksi ilmoittautuneita oli runsaat 17 000 ja uusia työttömiä oli lähes 6 000.