Te palvelut

Te palvelut

Poikkeavia palveluaikoja kesällä TE-toimistoissa ja puhelinpalveluissa

Työmarkkinatorin kokeiluversiossa voit kirjautuneena luoda omaan osaamiseen perustuvan työnhakuprofiilin ja saat osaamiseesi perustuvia työpaikkaehdotuksia. Työnantajat näkevät julkiseksi määrittämäsi osuuden anonyymistä työnhakuprofiilistasi ja voivat laittaa sinulle viestejä. Ilman kirjautumista voit etsiä vapaasanahaulla sopivia työpaikkoja yli 20 000 työpaikan joukosta.

Hyvät käytännöt teemasta Vastaanottokeskus ja TE-palvelut - yhteistyö nopean työllistymisen tukemiseksi

Hyvät käytännöt teemasta Vastaanottokeskus ja TE-palvelut – yhteistyö nopean työllistymisen tukemiseksi

Tällä sivulla esitellyt hyvät käytännöt on valittu kotouttamisen osaamiskeskuksen huhtikuun 2016 hyvien käytäntöjen koonnin perusteella. Hyvät käytännöt on arvioinut erikseen koottu arviointiraati.

TE-palvelut tukevat työllisyyttä ja kasvua

Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla, TE-palveluilla, edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

Ensimmäinen kaupunki antoi maskisuosituksen – Turku suosittelee suojamaskien käyttöä joukkoliikenteessä koulujen alkaessa

Ensimmäinen kaupunki antoi maskisuosituksen – Turku suosittelee suojamaskien käyttöä joukkoliikenteessä koulujen alkaessa

Valmennukset toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena ja niitä järjestetään sekä päivisin että iltaisin. Voit osallistua valmennuksiin Lapin ammattiopiston toimipisteissä Kemijärvellä, Rovaniemellä, Sodankylässä, Kolarissa ja Kittilässä.

Maakuntauudistus myllertää TE-palvelut - miten jaksaa henkilöstö?

Maakuntauudistus myllertää TE-palvelut – miten jaksaa henkilöstö?

TE-palvelut arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-palvelut myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen ajan, mutta yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-palvelut seuraa enimmäisajan kulumista.

TE-toimisto julkaisi kuvaohjeen: Näin haet työmarkkinatukea

TE-toimisto julkaisi kuvaohjeen: Näin haet työmarkkinatukea

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti. Korkeakoulututkinto katsotaan päättyneeksi tutkintotodistuksen päivämäärällä.

Korona ja yrityksille tärkeitä linkkejä kuten Vero.fi, Työttömuusturva ja TE-palvelut, PRH

Korona ja yrityksille tärkeitä linkkejä kuten Vero.fi, Työttömuusturva ja TE-palvelut, PRH

Koulutustemme aiheet ovat vaihdelleet asiakkaiden tarpeiden mukaan markkinointi- ja media-alan kehittyessä eksponentiaalisella vauhdilla. Tänä päivänä koulutuksissamme käydään sekä strategisemman tason aiheita kuten digitalisaatiokehityksen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia, että käytännönläheisiä markkinoijan perustyökaluja läpi. Ammatillisten osaamisten lisäksi myös tulevaisuuden työelämätaidot ovat tärkeässä osassa koulutuksia, jotta osallistujat pysyvät jatkossakin kehityksen kärjessä mukana.

Hämeen TE-toimisto toimii nyt poikkeustoimin poikkeuksellisessa tilanteessa

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto – apua ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun

TE-toimiston koulutus- ja ammattitietopalvelussa voit paikan päällä etsiä tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä aloista ja ammateista. Koulutusneuvojan kanssa voit keskustella eri vaihtoehdoista.