Te keskus jyväskylä

Te keskus jyväskylä

Työvoimakoulutus – opiskele itsesi takaisin työmarkkinoille

TE-toimisto antaa työttömyysetuuden maksajalle (Kela tai työttömyyskassa) työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. Katsele annettuja lausuntoja, vastaa selvityspyyntöihin ja seuraa, miten selvityksesi käsittely etenee.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Miten ilmoittaa avoimesta työpaikasta? Mistä saada apua yrityksen kasvuun? Mistä löytää sopivia ehdokkaita avoimeen työpaikkaan? Mistä tukea kansainvälistymiseen? Kuka auttaisi työntekijän palkkaamisessa Suomen rajojen ulkopuolelta? Mitä kautta saisi kerrottua oman yrityksen avoimista työmahdollisuuksista tai miten parantaa työnhakijoiden tietoutta toimialasta? Näihin ja moniin muihin osaavan työvoiman löytymiseen sekä yrityksen kasvuun liittyvin kysymyksiin voit saada apua Keski-Suomen TE-palveluiden työnantaja- ja yrityspalveluista.

Rahoitukset ja avustukset vastuualueittain:

Rahoitukset ja avustukset vastuualueittain:

Koulutukseen sisältyy C-luokan ajokortin suorittaminen ja kuljetusalan ammattipätevyys sekä muut alalla tarvittavat luvat/lisenssit (esim. työturvallisuuskortti, ADR-perusajolupa, ensiapukoulutus).

Työvoimakoulutuksesta puhtia työllistymiseen

Työvoimakoulutuksesta puhtia työllistymiseen

Työttömänä oleva henkilö, joka haluat aloittaa opiskelut, voit opiskella työttömyysetuudella. Voit saada työttömyysetuuden korotettuna, jos olet sopinut työttömyysetuudesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Työvoimakoulutuksessa opiskellessasi voit saada osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Jyväskylän TE-keskukselle lisää työvoimaa

Jyväskylän TE-keskukselle lisää työvoimaa

Jyväskylän TE-keskus saa kaksi uutta työntekijää kesäkuun alusta. Työntekijäpula ja virkojen vajaamiehitys on johtanut siihen, että työttömien ja lomautettujen palvelu takkuilee. Johtajan mielestä lisäys ei ole riittävä.

Lokakuun aamukahvit, Keski-Suomen TE-toimisto

Lokakuun aamukahvit, Keski-Suomen TE-toimisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen -asiantuntijaryhmä valmistelee myöhempään poliittiseen päätöksentekoon ehdotuksen Keski-Suomen maakunnan palvelustrategiasta sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta sekä laatii palveluiden palvelulupauksen. Lisäksi ryhmä valmistelee ehdotuksen järjestämisorganisaatiosta ja sen vaatimista resursseista.

 Suomi.fi-vinkit: Työttömyyden iskiessä pitää toimia tarkasti

Suomi.fi-vinkit: Työttömyyden iskiessä pitää toimia tarkasti

Työpaikan menettäminen ja jo pelkkä sen menettämisen uhka mullistavat arjen ja herättävät paljon kysymyksiä. Mitä nyt pitää tehdä? Pitääkö toimia heti vai hetken päästä? Entä mitä kannattaa tehdä? Uskaltaisinko pohtia yrittäjyyttä tai uudelleenkouluttautumista?

TE-toimisto – portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi

Työttömien Keskusjärjestön hallitus kannustaa pääministeri Sanna Marinin hallitusta jatkamaan hallitusohjelman toteuttamista. Hallitusohjelmassa on hyviä toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi.

Muita julkaisutoimiston hallinnoimia sivustoja

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra kumppaneineen ovat etsineet ratkaisuja yhdessä maakuntien kanssa. Jokaisessa maakunnassa järjestetyt Soteuttamo 2.0 -tilaisuudet tavoittivat yhteensä 1600 kävijää. Sote-kiihdyttämöiden aikana maakuntatoimijat kehittivät alueen yrityspalveluja vastaamaan sote-pk-yrittäjien tulevaisuuden tarpeisiin.