Täytettävä työsopimus

Täytettävä työsopimus

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työsopimus syntyy, kun sovit työntekijäsi kanssa työn tekemisestä, työstä maksettavasta palkasta sekä muista työsuhteen eduista ja ehdoista. Noudata työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia myös työsopimusasioissa.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Opettajan tulee siis olla kelpoinen tehtäväänsä tai siihen aineeseen/opintoihin mitä opettaa. Kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää sitä, että opettaja on suorittanut kaikkien opettamiensa aineiden opinnot, opintokokonaisuudet tai tutkinnon. Ammattikorkeakoulun opettajalta edellytetään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan jatkotutkinnon suorittamista.

Neuvoa palkkatuen hakemiseen ja maksatukseen

Neuvoa palkkatuen hakemiseen ja maksatukseen

TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot. Työnhakijan työnhakutilanteessa esittämä palkkatukikortti ei riitä tuen saamiseksi, vaan sinun työnantajana on lisäksi täytettävä palkkatukihakemus.

Palveluiden hakemiseen liittyvät lomakkeet

Palveluiden hakemiseen liittyvät lomakkeet

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Saako työnantaja perua lupaamansa kesätyöpaikan koronavirusepidemian vuoksi?

Saako työnantaja perua lupaamansa kesätyöpaikan koronavirusepidemian vuoksi?

Jos työsopimus on syntynyt, työnantaja voi irtisanoa kesätyöntekijän työsuhteen vain taloudellisista ja tuotannollisista tai henkilöstä johtuvista syistä irtisanomisaikaa noudattaen. Sillä, etteivät työt ole vielä alkaneet, ei ole merkitystä. Koronavirusepidemia ei muuta tätä periaatetta.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Haluamme, että kaikilla espoolaisilla on – vammasta tai sairaudesta huolimatta – edellytykset hyvään ja turvalliseen arkeen. Espoon vammaispalvelut tarjoaa erilaisia palveluita ja muuta tukea, jotka auttavat vammaisia ja pitkäaikaissairaita selviytymään niin kotona kuin kodin ulkopuolella.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Viron verotusjärjestelmä on ainutlaatuinen Euroopassa: tuloverolla ei veroteta tuloa vaan kustannukset, jotka eivät liity yrityksen toimintaan. Yritys ei maksa tuloveroa, kunnes sen kustannukset liittyvät yritystoimintaan. Sellainen järjestelmä antaa yhtiöille mahdollisuuden käyttää tulonsa 100% yritystoiminnan kehitykseen.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Työsuhteen on täytettävä tietyt tunnusmerkit, jotta kyseessä on nimenomaan työsuhde. Perustunnusmerkkejä on viisi: sopimus, työn tekeminen, työskenteleminen toiselle, vastikkeellisuus sekä johdon ja valvonnan alaisuus.

8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Palkkausjärjestelmä tukee toimintastrategiaa, vaikuttaa myönteisesti organisaation tavoitteisiin ja on kiinteä osa johtamista. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on