Taukotila määräykset

Taukotila määräykset

Työntekijöillä on oltava henkilöstötilat – Tilojen riittävyys ja varustelu riippuvat työn luonteesta sekä työntekijöiden lukumäärästä

Työturvallisuuslaki määrittää yleiset vaatimukset työpaikkojen henkilöstötiloille. Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava työntekijöiden käytettävissä riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. Työntekijöiden saatavilla tulee olla riittävästi kelvollista juomavettä. Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä äideillä on oltava mahdollisuus mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopivaan paikkaan lepäämään.

Työnantajan velvollisuus sosiaalitiloihin

Työnantajan vastuulla on riittävien henkilöstötilojen järjestäminen työntekijöille. Sosiaalitilojen on oltava työntekijöiden määrän suhteen riittävät ja asianmukaisesti varustellut. Henkilöstötilojen järjestäminen perustuu työntekijöiden oikeuteen puhdistautumiseen ja palautumiseen työpäivän aikana. 

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus

– Puutteet sosiaalitiloissa johtuvat usein työnantajan halusta säästää kustannuksissa. Oman hankaluutensa muodostaa myös eri määräysten runsaus. Alan työehtosopimuksen lisäksi asiaa on säädelty ainakin työministeriön ja valtioneuvoston määräyksillä, Jääskeläinen kiteyttää.

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen kannaotto KVTES:n jaksotyöaikaan liittyviin muutoksiin

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen kannaotto KVTES:n jaksotyöaikaan liittyviin muutoksiin

Painetut valtiopäiväasiakirjat ovat asiakkaiden käytettävissä muun kirjastoaineiston tapaan. Asiakkaiden tulee käyttää kopioituja arkistoaineistoja aina, kun ne ovat saatavilla. Alkuperäistä arkistoaineistoa saa käyttää ainoastaan Eduskunnan kirjaston hyväksymissä asiakastiloissa. Alkuperäiset aineistot on palautettava asiakaspalvelupisteeseen jokaisen käyttökerran jälkeen. Ainoastaan henkilökunnalla on oikeus ottaa kopioita näistä aineistoista.

Kilpaileminen koronaviruspandemian aikana

Kilpaileminen koronaviruspandemian aikana

Tässä luvussa määrätään säteilylain 151 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, jossa hyödynnetään luonnossa olevia maa-, kivi- tai muita aineksia tai näiden ainesten käytön tuloksena syntyneitä materiaaleja mukaan lukien kaivostoiminta ja kiviainesten louhinta.

Turvallinen paluu kampuksille onnistuu yhteistyöllä – Tutustu Haaga-Helian syksyn toimenpiteisiin

Turvallinen paluu kampuksille onnistuu yhteistyöllä – Tutustu Haaga-Helian syksyn toimenpiteisiin

Vuonna 2010 saamamme sertifikaatti on kannustanut Valtiokonttoria organisaationa jatkamaan ympäristötyötä jatkuvan kehittämisen askelin ja innostamaan henkilöstöä vihreisiin tekoihin monin tavoin. Torstaina 16.5. WWF:n pitämässä tarkastuksessa käytiin läpi kaikki Green Office -kriteerit ja tehtiin tarkastuskierros toimitiloissa aina henkilöstöravintolan astianpalautuksesta taukotilojen keittiöiden, kahviautomaattien ja siivouskärryjen sisällön kautta jätehuoneeseen saakka.

Mitä voitaisiin nyt jo tehdä hoitoalan tilanteelle?

Isona huolena kentältä kuuluu, etteivät lähiesimiehet ole alaistensa tukena tai aina töidensä tasalla. Liian paljon kuuluu viestiä, ympäri suomen, kuinka esimiehet ja työnantajat eivät tunne tai ota vakavasti aina edes työehtosopimuksia tai työsuojelulakia.

Taksimatkan hinnoittelu ilmoitettava 1.2. lähtien

Työaikasuunnitlema (TAS) ja sen seuranta antaa opettajalle hyvän työkalun oman työajan käytön suunnittelulle ja sitä kannattaa erityisesti käyttää kuormituksen tasaamiseen. On sekä työntekijän että työnantajan edun mukaista, että työehtosopimus (TES)-määräyksen toteutuminen on todennettavissa työajanseurannassa. Ensimmäisen vuoden harjoittelu on sujunut kohtuullisen hyvin. Ohessa olevasta tiedotteesta löydät lisää informaatiota asiasta.