Taloyhtiön hallitus tehtävät

Taloyhtiön hallitus tehtävät

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys kannattaa!

Taloyhtiöllä tulee aina olla hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Jäsenten määrän määrittelee yhtiöjärjestys. Hallituksen rooli taloyhtiössä on keskeinen. Hallituksen toiminta määrittelee, miten taloyhtiön asioita ja osakkaiden omaisuutta hoidetaan. Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. 

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Uusi taloyhtiön hallituksen jäsen? Lataa opas hallitustyöhön

Uusi taloyhtiön hallituksen jäsen? Lataa opas hallitustyöhön

Taloyhtiön hallituksen jäsen on valittu luottamustoimeen, jossa on hieno mahdollisuus vaikuttaa oman talon asioihin ja arjen sujumiseen. Hallituksessa pääsee osallistumaan niin pieniin kuin suuriin taloyhtiössä tehtäviin päätöksiin. Taloyhtiön hallituksessa toimiminen on hyvin pitkälle yhteistyötä erilaisten asumiseen liittyvien tahojen kanssa. Tämän takia on hyvä ymmärtää, mitkä asiat kuuluvat hallitukselle ja mitkä taas isännöitsijälle.

Mikä on taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä?

Mikä on taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä?

Tapaus osoittaa, että hallitusjäsenet eivät ymmärrä rooliaan: hallituksen tärkein tehtävä on sopivan isännöintipalvelun hankkiminen. Jos eroaa huonon isännöintipalvelun takia, se on kuin vetäisi itse maton omien jalkojensa alta. Sen sijaan hallituksen pitäisi pohtia, minkälaista isännöintipalvelua oma taloyhtiö tarvitsee.

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus on paikka, jossa osakas pääsee konkreettisesti vaikuttamaan elämänsä todennäköisesti suurimman sijoituksen arvon säilymiseen ja nousuun – samalla toki moneen muuhunkin asiaan.

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Hallituksessa tulee ajatella pitkäjänteisesti ja katsoa taloyhtiön tilaa vähintään viiden vuoden päähän. Hallituksen jäsen edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita, joten hän voi joutua toimimaan myös oman henkilökohtaisen etunsa vastaisesti.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksen tehtäviä ovat yhtiön yleisestä hallinnosta huolehtiminen sekä kiinteistön ja rakennusten kunnossapidon järjestäminen. Hallituksen vastuulla on lisäksi yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti.

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen, hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä yhtiön nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät asiat. Käytännössä hallituksen puheenjohtaja pitää muita hallituksen jäseniä tiiviimmin yhteyttä isännöitsijään ja valvoo hänen työtään.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen korvausvastuu

Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat useimmiten yhtiön osakkaiden keskuudesta valituista hallituksen jäsenistä, jotka ovat kiinteistönpidon ja yhtiöhallinnon kannalta niin sanottuja maallikoita eli ei-ammattilaisia. Hallitukseen lähteminen voi tuntua tavallisesta osakkeenomistajasta arveluttavalta siihen liittyvän vastuun johdosta. Vastuuta ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä huolellinen toiminta riittää.