Taloyhtiön hallitus palkkio verotus

Taloyhtiön hallitus palkkio verotus

Taloyhtiöiden palkat ja hallituksen kokouspalkkiot tulorekisteriin

Tulorekisteri vaikuttaa palkkoja maksavien taloyhtiöiden toimintaan. Vuoden 2019 alusta lähtien taloyhtiöiden on ilmoitettava tulorekisteriin esimerkiksi hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja kustannusten korvaukset.

8 Asunto-osakeyhtiö ja muut kiinteistöosakeyhtiöt

8 Asunto-osakeyhtiö ja muut kiinteistöosakeyhtiöt

Tässä ohjeessa käsitellään osakeyhtiön ja muun yhteisön hallituksen ja muun hallintoelimen jäsenyydestä sekä toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verokohtelua. Ohjeessa käsitellään lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajan, selvitysmiehen ja isännöitsijän palkkion verokohtelua.

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Tämä ohje korvaa 17.6.2013 annetun ohjeen ”Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus (Verohallinnon ohje dnro A37/200/2013). Tässä ohjeessa on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO:2015:161 (KHO 17.11.2015 taltio 3257) vaikutukset kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan palkkion verotukseen (kohta 8). Ohjeeseen on myös lisätty viittaukset ratkaisuihin KHO 16.9.2013 taltio 2932 (kohta 5) ja KHO 23.9.1993 taltio 3523 (kohta 12). Lisäksi ohjeeseen on lisätty tämä johdantokappale. Muilta osin tämä ohje vastaa aikaisempaa ohjetta.

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Joskus maksetaan yksi illallinen, joskus kulukorvaukset

Joskus maksetaan yksi illallinen, joskus kulukorvaukset

Palkkiot vahvistetaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tavallisimmin palkkiot ovat kokous- tai vuosikohtaisia, mutta myös esimerkiksi kuukausikorvaukset ovat mahdollisia. Jos palkkiota ei makseta, syynä on usein yhtiön taloudellinen tilanne.

Matkakustannusten korvaukset ilmoitetaan, vaikka ei makseta palkkaa

Matkakustannusten korvaukset ilmoitetaan, vaikka ei makseta palkkaa

On on hallitushommat ovat aina paskahommia meidän yhtiössäkin ajateltiin 100 e kokouspalkkioita per kokous. Homma kaatui ettei motivaatio riitä oikein 60 % verojen maksuun mitä siitä sivutuloina menisi. Itse jouduin ns. pakolla hallitukseen.

Suuri vastuu, pieni kokouspalkkio – miljardiomaisuutta hoidetaan vapaaehtoisvoimin

Suuri vastuu, pieni kokouspalkkio – miljardiomaisuutta hoidetaan vapaaehtoisvoimin

Valitse kohta ”Hallituksen jäsen”, tällöin työsuhteen tiedot tulevat automaattisesti oikein. Työsuhteen alkupäiväksi voi valita päivämäärän jolloin hallituksen jäsen on valittu tehtäväänsä. Mikäli et tiedä aloituspäivää, voit jättää sen tyhjäksi. Loppupäivämäärän voi jättää tyhjäksi. Kaikkia tietoja on mahdollista muokata myös jälkikäteen.

Tiesitkö tämän taloyhtiön hallituksen kokouspalkkioista?

Taloyhtiön hallituksen jäsenten palkkioista annetaan suositus Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA:n, Kiinteistöliiton ja Oikeusministeriön laatimassa julkaisussa Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016. Suosituksen mukaan hallituksen jäsenille sekä puheenjohtajalle kokoustyöskentelystä ja osallistumisesta maksettavan palkkion on oltava riittävä ja kohtuullinen.

LOMAKE ERIKSEEN ILMOITETTAVISTA KOKOUSPALKKIOISTA

Palkkiot maksetaan oheisen lomakkeen tietojen ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Kaikki kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa: kesä- ja joulukuussa. Maksamisen edellytyksenä on, että henkilön maksutilitiedot ja henkilötunnus on toimitettu isännöitsijätoimistoon 25.5. tai 25.11. mennessä (paras tapa tähän on hallituksen järjestäytymiskokouksessa kirjattu linkki). Ellei voimassa olevaa verokorttia ole toimitettu ennen maksamista, suoritetaan ennakonpidätys 60 % mukaisesti.