Taloyhtiön hallitus päätösvaltaisuus

Taloyhtiön hallitus päätösvaltaisuus

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Päätöstä ei hallitus kuitenkaan saa tehdä, riippumatta paikalla olijoiden määrän vaatimuksista, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava varajäsenelle.

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous – kuka tekee päätöksen?

Hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous – kuka tekee päätöksen?

Taloyhtiössä tehdään vuoden aikana monenlaisia päätöksiä: määrätään vastikkeen suuruudesta, päätetään tilinpäätöksestä ja talousarviosta sekä tilataan remontteja. Toisinaan on tehtävä myös suurempia päätöksiä, esimerkiksi isännöinnin kilpailuttamisesta tai korjaushankkeiden aloittamisesta.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksen tehtäviä ovat yhtiön yleisestä hallinnosta huolehtiminen sekä kiinteistön ja rakennusten kunnossapidon järjestäminen. Hallituksen vastuulla on lisäksi yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous – koska se järjestetään?

Ylimääräinen yhtiökokous – koska se järjestetään?

Materiaaliin perehtymällä pääsee kärryille esimerkiksi siitä, minkälaisia korjauksia on suunnitteilla ja miten vastike tulee kehittymään. Etukäteen voi miettiä, onko hallituksen kanssa samaa mieltä vai haluaako tehdä kokouksessa toisenlaisen ehdotuksen.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa vain yksi osakas? – Asiantuntija: Se riittää

Taloyhtiön yhtiökokouksessa vain yksi osakas? – Asiantuntija: Se riittää

–Avaajan tehtävänä on valituttaa kokoukselle puheenjohtaja. Monesti avaajaa ehdotetaan myös kokouksen puheenjohtajaksi ja jos muita ehdotuksia ei tule, avaaja tulee valituksi. Tämän ei välttämättä tarvitse olla yhtiön osakkeenomistaja, ellei yhtiöjärjestyksessä ole näin erikseen mainittu, hän sanoo.

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus on paikka, jossa osakas pääsee konkreettisesti vaikuttamaan elämänsä todennäköisesti suurimman sijoituksen arvon säilymiseen ja nousuun – samalla toki moneen muuhunkin asiaan.

Fyysinen yhtiökokous on aina järjestettävä

Vastuuta ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä taloyhtiön hallituksen ei kuulu eikä tarvitse olla kiinteistönpidon tai omaisuuden hoidon asiantuntija. Niitä asioita hoitavat ammattilaiset, kuten isännöinti, urakoitsijat, suunnittelijat ja arkkitehdit.