Taloyhtiön hallitus kokouspöytäkirja

Taloyhtiön hallitus kokouspöytäkirja

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Pöytäkirja tarkastetaan vaikka saman tien

Pöytäkirja tarkastetaan vaikka saman tien

– Kun asiat on hyvin valmisteltu ja osallistujat ovat voineet tutustua etukäteen kokousmateriaaleihin, on otettu ensimmäiset askeleet siihen, että kokous voi olla sujuva ja onnistunut, sanoo isännöitsijä, toimitusjohtaja Kati Rajala Tampereen Isännöintipalvelusta.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirja

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirja

Hallitus tekee päätöksiä hallituksen kokouksissa, joihin se kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on estynyt, voi hallituksen jäsen tai isännöitsijä toimittaa kutsun.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksen tehtäviä ovat yhtiön yleisestä hallinnosta huolehtiminen sekä kiinteistön ja rakennusten kunnossapidon järjestäminen. Hallituksen vastuulla on lisäksi yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti.

Taloyhtiön hallitus - Mitä se tekee ja kuka voi kuulua hallitukseen?

Taloyhtiön hallitus – Mitä se tekee ja kuka voi kuulua hallitukseen?

Taloyhtiön hallitus koostuu täysikäisistä henkilöistä. Hallitukseen voi kuulua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa tai vajaavaltainen eli holhottavaksi julistettu. Myös vuokralainen tai sijoittajaosakas voi olla hallituksen jäsen.

Onko asunto-osake yhtiön hallituksen pöytäkirjat salaisia, jos osakkeen omistaja haluaa ne nähdä? Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa jos halutaan äänestystä esim…

Onko asunto-osake yhtiön hallituksen pöytäkirjat salaisia, jos osakkeen omistaja haluaa ne nähdä? Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa jos halutaan äänestystä esim…

Jos nyt tutkitaan miten laita on osakeyhtiölaissa, niin WSOY.pro.fi-palvelussa osakeyhtiölain osalta todetaan, että tilintarkastajalla on nimenomaisen säännöksen puuttuessakin oikeus saada nähtäväkseen hallituksen pöytäkirjat. Osakkeenomistajalla tätä oikeutta ei ole.

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Osallistuminen taloyhtiön kokoukseen etäyhteydellä mahdollistaa osallistumisen myös sellaisissa tilanteissa, kun fyysiseen kokoukseen osallistuminen ei onnistuisi, esimerkiksi työmatkalta tai sairasvuoteelta käsin. Tällöin perinteisen kokouksen rinnalle voidaan lisätä etäosallistumismahdollisuus.

Hallituksen ei tarvitse hukkua työmääräänsä

Syitä vapaaehtoisten vähäiseen määrään on varmasti monia, mutta yksi keskeinen syy tuntuu olevan, että hallituksen työmäärät ja vastuut koetaan liian suuriksi. Tämä vaikuttaa korostuvan erityisesti hallituksen puheenjohtajan tehtävän osalta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Haluan siksi tässä kirjoituksessa oikoa eräitä yleisiä väärinkäsityksiä, sekä jakaa muutamia käyttökelpoisia neuvoja, hallitustyöskentelyyn liittyen.