Taloyhtiön hallitus eroaminen

Taloyhtiön hallitus eroaminen

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Hallituksen jäsen eroaa tehtävästään ilmoittamalla siitä muulle hallitukselle. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun siitä on ilmoitettu muulle hallitukselle. Hallituksen jäsen ei siis voi vain jättää paikkaansa olemalla passiivinen. Jos hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle. Yhtiökokoukselle ei siis tarvitse ilmoittaa eroamisesta, vaan se riittää, että ilmoittaa siitä muulle hallitukselle.

Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

…mutta kun meidän taloyhtiössä ei edes ole isännöitsijää (huoltomiehistä tai siivoojista puhumattakaan):) Ja siitä ei tosiaankaan ole pelkoa, että meikäläinen alkaisi perustaa jotain naurettavaa ”varjohallitusta”, koska minua ei suoraan sanottuna kiinnosta *piip*:n vertaa tollaiset taloyhtiöasiat. Tehkööt ja päättäkööt ihan mitä vaan, kunhan ei mun tarvi olla siinä päätöksenteossa mukana! Tulee vaan mieleen, kun katselee tollaisia yli-innokkaita hallituksen jäseniä kuten meillä, että eikö ihmisillä tosiaan ole OMAA elämää?!?!?

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Mitä tarkoittaa ”se joka on hänet valinnut”? Yhtiökokoushan nuo jäsenet valitsee eikä kukaan yksittäinen henkilö. Tuskin tuolla sitäkään tarkoitetaan, että se joka yhtiökokouksessa on jotain henkilöä hallitukseen ehdottanut ja kokous on ehdotuksen hyväksynyt, vai juuriko sitä? Mitä jos tuota ei ole tiedossa tai muistissa kun ei pöytäkirjaan koskaan merkitä kuka noita on ehdottanut.

Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat

Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat

Saa erota, mutta tosiaan asunnon myyminen ei sinua automaattisesti erota hallituksesta. Ne eivät liity suoranaisesti toisiinsa: Vaikket omistaisi enää asuntoa, olet yhä hallituksen jäsen, kunnes eroat/erotetaan/ei valita seuraavalle kaudelle.

Johdon vastuu: Uskaltaako hallitukseen edes mennä?

Hallituksen lisäksi suuri vastuu on isännöitsijällä, joka saattaa useissa tapauksissa olla vahingonkorvausvelvollinen siitä huolimatta, että hallitus ei ole. Näissä tapauksissa hallitus on hoitanut tehtävänsä asianmukaisesti, joten vahingosta huolimatta vastuuta ei hallitukselle synny. Joissain tapauksissa hallitus ja isännöitsijä saattavat olla myös yhdessä vastuussa tapahtuneesta, joskus vain yksittäinen hallituksen jäsen saattaa olla vahingonkorvausvelvollinen. Sitä, kuka milloinkin on vastuussa, arvioidaan tapauskohtaisesti.

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä on yhtiökokouksen antamaa valtaa päättää monista asioista, mutta myös vastuuta. Hallituksen jäsenet tekevät vapaaehtoisesti taloyhtiön hyvinvoinnin eteen arvokasta työtä, josta saavat hyvin nimellisen korvauksen, jos sitäkään. Taloyhtiön hallitustyö on vaativaa. Harvalla hallituksen jäsenellä on rakennusalan tai kunnossapidon ammattiosaamista. Jäsenten kokemustaso hallitustyöstä myös vaihtelee. Vastuu on kuitenkin suuri ja voi tarkoittaa monenlaisia henkilökohtaisia riskejä. Näiltä riskeiltä on viisasta suojautua.

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Vielä sää tuntuu kovin talviselta, mutta kevät on jo nurkan takana. Kevät tarkoittaa yhtiökokousten aikaa ja yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksisitä on hallituksen valinta. On syytä kerrata hallituksen valintaan liittyvät säännöt.

Juha Salmi: 10 askelta kohti onnistunutta putkiremonttia

”Taidatte hermostua minuun kuten isännöitsijämmekin, mutta: miten yhtiökokouksessa voidaan päättää ennen minkäänlaista katselmusta se, että remontti kestää kolme kuukautta. Onko remonttiaika kaikissa vakio, vaikka talot ovat erikokoisia ja remontit laajuudeltaan erilaisia?