Taloyhtiön hallituksen varajäsen

Taloyhtiön hallituksen varajäsen

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Taloyhtiön hallituksen varajäsenistä tulee usein kysymyksiä puhelinneuvontaamme. Taloyhtiöitä pohdituttaa esimerkiksi se, milloin taloyhtiön hallitukselle on valittava varajäsen/varajäseniä, milloin varajäsenet kutsutaan kokoukseen ja myös millaisessa tilanteissa varajäsenille on maksettava palkkio.

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Jos yhtiökokouksen päätös on lainvastainen tai yhtiöjärjestyksen vastainen niin hallitus ei saa sitä noudattaa. Voi olla että yhtiöjärjestys on niin muotoiltu että hallitus katsoo päätöksen olevan sen vastainen.

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus on paikka, jossa osakas pääsee konkreettisesti vaikuttamaan elämänsä todennäköisesti suurimman sijoituksen arvon säilymiseen ja nousuun – samalla toki moneen muuhunkin asiaan.

Onko As.Oy:n hallituksen varajäsenellä oikeus saada nähtäväkseen hallituksen esityslistat ja kokouspöytäkirjat?

Onko As.Oy:n hallituksen varajäsenellä oikeus saada nähtäväkseen hallituksen esityslistat ja kokouspöytäkirjat?

Voimassa olevan lain 50 §:n 1 momenttia vastaavasti 2 momentissa säädetään, että hallituksessa, jossa on yksi tai kaksi jäsentä, on lisäksi oltava ainakin yksi varajäsen. Edelleen voimassa olevan lain tapaan säädetään, että varajäseneen sovelletaan, mitä varsinaisesta jäsenestä on säädetty. Säännös koskee suoranaisesti muun muassa varajäsenen valintaa, toimikautta, toimen lakkaamista ja kelpoisuutta toimia jäsenenä. Varajäsenellä on kuitenkin hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet vain silloin, kun varajäsen toimii hallituksen jäsenen tilalla hallituksessa.

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

Voihan varajäsen olla myös osakkeen omistaja ja silloin hänelle menee kutsu, jos kysymyksessä on yhtiökokous. Hallituksen kokoukseen ei varajäsentä tarvitse kutsua, mutta mites sitten, jos hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja ne vaan kutsutaan kokoukseen. Mutta sitten jollekkin tuleekin este ja varajäsentä ei ole kutsuttu, niin onko se oikea tapa päättää asioista, kun vain kaksi hallituksen jäsenitä niistä päättä ja varajäsen jätetään ulkopuolelle.

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Näin ollen osakeyhtiön voi perustaa yksin ja yhtiön omistaja voi myös olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen, mutta joku ulkopuolinen on saatava suostumaan varajäseneksi.

Milloin osakeyhtiön hallituksen jäsen on esteellinen?

Hallitus edustaa aina kaikkia taloyhtiön jäseniä. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat riittävästi tietoa taloyhtiön asioista. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa talouden valvonta taloyhtiössä.