Taloyhtiön hallituksen valinta äänestys

Taloyhtiön hallituksen valinta äänestys

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Vielä sää tuntuu kovin talviselta, mutta kevät on jo nurkan takana. Kevät tarkoittaa yhtiökokousten aikaa ja yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksisitä on hallituksen valinta. On syytä kerrata hallituksen valintaan liittyvät säännöt.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 0,3 prosenttia

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 0,3 prosenttia

Taloyhtiön yhtiökokouspäätöksissä pääsääntö on yksimielisyys. Yksimielinen päätös syntyy useimmiten niin, että hallituksen päätösehdotukselle ei esitetä kokouksessa vaihtoehtoja eikä sitä vastusteta ja kokouksen puheenjohtaja toteaa päätöksen syntyneeksi hallituksen esityksen mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, eli samassa asiassa esitetään useampi päätösvaihtoehto, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, on järjestettävä äänestys.

Innokas voi ehdottaa itseään hallituksen jäseneksi

Innokas voi ehdottaa itseään hallituksen jäseneksi

Viime viikolla neuvontaan tuli poikkeuksellinen kysymys siinä mielessä, että kun yleisesti hallitustyöskentelystä puhutaan, kysytään usein että ketä sinne hallitukseen voidaan valita. Pitääkö heidän olla vapaehtoisia ja pitääkö ennen valinta saada heiltä suostumus. Nyt kuitenkin kysyjää kiinnosti, saako itseään ehdottaa hallitukseen, jos on innokas lähtemään mukaan hallitustyöskentelyyn.

Nämä numerot loistavat tänäänkin Turun yössä – Lue tästä, kuka oli Fibonacci ja kuinka lukujono päätyi voimalaitoksen piippuun

Nämä numerot loistavat tänäänkin Turun yössä – Lue tästä, kuka oli Fibonacci ja kuinka lukujono päätyi voimalaitoksen piippuun

Kiitos toimittaja Vivi Wihannolle napakasta ja asiapitoisesta jutusta koskien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksia. (TS 5.2.). Taloyhtiöiden hallitusten rooli on korostunut entisestään, kun useimmissa taloyhtiöissä on siirrytty yhden vuotuisen yhtiökokouksen käytäntöön.

Kysymys: Taloyhtiön hallituksen valitseminen?

Kysymys: Taloyhtiön hallituksen valitseminen?

Taloyhtiön osakkaat päättävät tavan, jolla kokouksessa äänestetään. Se voi esimerkiksi olla suljettu lippuäänestys, kädennosto tai nimenhuuto. Kokouksessa voidaan tehdä myös koeäänestys. Silloin saadaan käsiä nostamalla selville yhtiökokouksen alustava kanta. Koeäänestystä ehdottaneen henkilön on kuitenkin muistettava, että hänen on vedettävä koeäänestyksen jälkeen ehdotuksensa takaisin, jotta varsinaista äänestystä ei tarvittaisi.

Taloyhtiön yhtiökokouksen asioita ovat muun muassa:

Taloyhtiön yhtiökokouksen asioita ovat muun muassa:

Taloyhtiön yhtiökokouksessa pääsee vaikuttamaan omiin asumiskustannuksiinsa, sillä siellä tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia päätöksiä. Näillä päätöksillä on puolestaan vaikutus asuntojen arvon kehittymiseen.

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Osallistuminen taloyhtiön kokoukseen etäyhteydellä mahdollistaa osallistumisen myös sellaisissa tilanteissa, kun fyysiseen kokoukseen osallistuminen ei onnistuisi, esimerkiksi työmatkalta tai sairasvuoteelta käsin. Tällöin perinteisen kokouksen rinnalle voidaan lisätä etäosallistumismahdollisuus.

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa valvoo, että yhtiökokoukset pidetään ja kokouksissa päätetyt asiat hoidetaan. Lisäksi hallitus huolehtii, että kaikki taloyhtiön lakisääteiset asiat, kuten tilinpäätös ja muut kirjanpidolliset asiat tulevat tehdyiksi. Hallituksen vastuulla on myös isännöitsijän valinta. Taloyhtiöt hankkivat isännöitsijä- ja huoltoyhtiöiden palveluja, jotta taloyhtiön hallinnolliset ja kiinteistön huoltoon liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

TALOYHTIÖN HALLITUS: jos osakas haluaa mukaan hallituksen toimintaan

voidaanko tämän pääsy evätä? Kuulin juttua eräästä yhtiöstä, jossa osakas oli halunnut päästä mukaan hallitukseen (joka ei saa asioita hoidettua, jättää velvoitteensa hoitamatta ja yrittää vaan pihtailla kustannuksissa vaikka kyse on vakavista asioista) jotta pääsisi vaikuttamaan yhtiön asioihin. Kokouksen puheenjohtaja oli sanonut että äänestetäänpä asiasta, ja kukaan ei kannattanut. Kyseessä riitainen yhtiö, ja kenenkään muun hallituksen jäsenen valinnasta ei äänestetty kokouksessa.