Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan vastuu

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan vastuu

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen, hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä yhtiön nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät asiat. Käytännössä hallituksen puheenjohtaja pitää muita hallituksen jäseniä tiiviimmin yhteyttä isännöitsijään ja valvoo hänen työtään.

Hallituksen uuden puheenjohtajan muistilista

Hallituksen uuden puheenjohtajan muistilista

Kevät on varsinaisten yhtiökokousten aikaa, jolloin moni taloyhtiö saa uuden hallituksen ja sitä myöten moni hallitus uuden puheenjohtajan. Tuoreen tehtävän edessä puheenjohtajaksi valituksi tulleen on tarpeen opiskella tärkeimmät asiat saattaakseen itsensä kartalle hallitustyöskentelyssä.

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Taloyhtiön hallitus on paikka, jossa osakas pääsee konkreettisesti vaikuttamaan elämänsä todennäköisesti suurimman sijoituksen arvon säilymiseen ja nousuun – samalla toki moneen muuhunkin asiaan.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa valvoo, että yhtiökokoukset pidetään ja kokouksissa päätetyt asiat hoidetaan. Lisäksi hallitus huolehtii, että kaikki taloyhtiön lakisääteiset asiat, kuten tilinpäätös ja muut kirjanpidolliset asiat tulevat tehdyiksi. Hallituksen vastuulla on myös isännöitsijän valinta. Taloyhtiöt hankkivat isännöitsijä- ja huoltoyhtiöiden palveluja, jotta taloyhtiön hallinnolliset ja kiinteistön huoltoon liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan oikeudet

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan oikeudet

Puheenjohtajalla on yksi ääni hallituksessa, kuten jäsenilläkin. Silloin, jos hallitus joutuu tekemään äänestyspäätöksen jostakin asiasta, ja äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni äänestyksen tuloksen.

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä on yhtiökokouksen antamaa valtaa päättää monista asioista, mutta myös vastuuta. Hallituksen jäsenet tekevät vapaaehtoisesti taloyhtiön hyvinvoinnin eteen arvokasta työtä, josta saavat hyvin nimellisen korvauksen, jos sitäkään. Taloyhtiön hallitustyö on vaativaa. Harvalla hallituksen jäsenellä on rakennusalan tai kunnossapidon ammattiosaamista. Jäsenten kokemustaso hallitustyöstä myös vaihtelee. Vastuu on kuitenkin suuri ja voi tarkoittaa monenlaisia henkilökohtaisia riskejä. Näiltä riskeiltä on viisasta suojautua.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen korvausvastuu

Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat useimmiten yhtiön osakkaiden keskuudesta valituista hallituksen jäsenistä, jotka ovat kiinteistönpidon ja yhtiöhallinnon kannalta niin sanottuja maallikoita eli ei-ammattilaisia. Hallitukseen lähteminen voi tuntua tavallisesta osakkeenomistajasta arveluttavalta siihen liittyvän vastuun johdosta. Vastuuta ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä huolellinen toiminta riittää.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan oikeudet

Vastuuta ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä taloyhtiön hallituksen ei kuulu eikä tarvitse olla kiinteistönpidon tai omaisuuden hoidon asiantuntija. Niitä asioita hoitavat ammattilaiset, kuten isännöinti, urakoitsijat, suunnittelijat ja arkkitehdit.