Taloyhtiön hallituksen päätöksen kumoaminen

Taloyhtiön hallituksen päätöksen kumoaminen

Taloyhtiön hallituksen päätöksen kumoaminen

Osakkeenomistajan ei ole pakko olla osallistunut kokoukseen, jonka päätöstä hän moittii. Kokoukseen osallistunut osakas ei voi valittaa päätöksestä, jonka puolesta hän on äänestänyt ja jonka hän on muutoin selvästi hyväksynyt. Moitekanteen nostajan on hyvä äänestää päätöstä vastaan tai ilmoittaa muuten tyytymättömyytensä. Yhtiökokouspöytäkirjaan merkityt tiedot eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja mikäli osakkeenomistaja on esimerkiksi epähuomiossa äänestänyt päätöksen puolesta mutta muutoin tuonut ilmi tyytymättömyytensä, voi päätöksestä olla mahdollista valittaa.

Kysymys: hallitus kumosi yhtiökokouksen päätöksen

Kysymys: hallitus kumosi yhtiökokouksen päätöksen

Hallitus ei saa tehdä sellaisia päätöksiä ilman yhtiökokouksen lupaa, joilla on merkittäviä vaikutuksia taloyhtiön tilaan tai osakkeenomistajien asemaan taikka taloudellisiin velvotteisiin. Siis kaikki päätökset, jotka ovat yhtiön toimintaan nähden epätavallisia ja laajakantoisia, on alistettava yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous – kuka tekee päätöksen?

Hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous – kuka tekee päätöksen?

Taloyhtiössä tehdään vuoden aikana monenlaisia päätöksiä: määrätään vastikkeen suuruudesta, päätetään tilinpäätöksestä ja talousarviosta sekä tilataan remontteja. Toisinaan on tehtävä myös suurempia päätöksiä, esimerkiksi isännöinnin kilpailuttamisesta tai korjaushankkeiden aloittamisesta.

Taloyhtiön yhtiökokous voi päättää samoista asioista useasti

Taloyhtiön yhtiökokous voi päättää samoista asioista useasti

Satakuntalaisen taloyhtiön yhtiökokous antoi vuonna 2003 osakkaalle luvan hakea rakennuslupaa hallitsemalleen rantatontille. Kuusi vuotta myöhemmin yhtiökokous teki uuden päätöksen, jolla rakennusluvan hakemisen ehtoja muutettiin. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden mielestä samasta asiasta ei olisi saanut päättää kahta kertaa, ainakaan ilman asiallisia perusteita. Korkein oikeus oli viime viikon päätöksessään toista mieltä: yhtiökokouksella on valta päättää aiemminkin päättämistään asioista, kunhan ne eivät ole yhtiöjärjestyksen vastaisia.

Taloyhtiön hallitus - Mitä se tekee ja kuka voi kuulua hallitukseen?

Taloyhtiön hallitus – Mitä se tekee ja kuka voi kuulua hallitukseen?

Taloyhtiön hallitus koostuu täysikäisistä henkilöistä. Hallitukseen voi kuulua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa tai vajaavaltainen eli holhottavaksi julistettu. Myös vuokralainen tai sijoittajaosakas voi olla hallituksen jäsen.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Taloyhtiö: Päätökset täytyy tehdä tarkasti sääntöjen mukaan poikkeavinakin aikoina

Taloyhtiö: Päätökset täytyy tehdä tarkasti sääntöjen mukaan poikkeavinakin aikoina

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus moittia yhtiökokouksen päätöstä. Moiteprosessin voi laittaa vireille, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen menettelyä koskevia säännöksiä ja virhe on voinut vaikuttaa tehdyn päätöksen sisältöön tai osakkaan oikeuteen. Osakkaalla on moiteoikeus myös silloin, jos yhtiökokouksen päätös on asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. Moitekanne nostetaan kolmen kuukauden sisällä päätöksen tekemisestä taloyhtiön paikkakunnan käräjäoikeudessa.

Turkulainen taloyhtiö kielsi Airbnb-vuokrauksen jo ennen kuin talo oli valmis – Myöhemmin se ei ehkä olisi onnistunutkaan

Vaikka turkulaisen asunto-osakeyhtiö Kakolan Graniittilinnan asukkaat eivät ole vielä ehtineet edes muuttaa juuri valmistuneeseen kohteeseen, yksi asia on selvä: tässä taloyhtiössä ei Airbnb-vieraita tai muitakaan lyhytaikaisia asukkaita nähdä.

Saavatko taloyhtiön hallituksen jäsenet sakottaa asukkaita?

Asunto-osakeyhtiön hallitus on hakijoille 13.11.2013 antamassaan vastauksessa katsonut, että hakijoiden esittämä vaatimus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ei enää ole yhtiökokousasia eikä ylimääräistä kokousta näin ollen kutsuta koolle.