Taloyhtiön hallituksen jäsenen erottaminen

Taloyhtiön hallituksen jäsenen erottaminen

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan erottaminen

Taloyhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Hallituksessa on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jäsenten lukumäärästä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Näinhän se menee. Sooloilijamme on ollut muutaman kerran hallituksen puheenjohtaja, ja nyt hän on ollut pari vuotta hallituksen rivijäsen. Pahinta tässä on se, että hallitustamme johtaa taloyhtiön oma sisäpiiri. Ja suurin mätäpaise on juurikin tämä yksi hallituksen jäsen, josta teen reklamaation.

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

Voiko osakkeenomistajalle syntyä vahingonkorvausvastuu hallituksen päätöksestä?

Voiko osakkeenomistajalle syntyä vahingonkorvausvastuu hallituksen päätöksestä?

Osakeyhtiönlain (OYL) mukaan osakkeenomistajalla on rajoitettu vastuu. Rajoitetulla vastuulla tarkoitetaan sitä, ettei osakkeenomistaja ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajan rajoitetun vastuun vuoksi yhtiön velkojat eivät voi lähtökohtaisesti esittää yhtiön velvoitteisiin perustuvaa vaatimusta osakkeenomistajalle.

Kuka voidaan valita taloyhtiön hallitukseen?

Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla taloyhtiön osakas ja hallitukseen voikin pyytää esimerkiksi taloyhtiössä asuvan vuokralaisen. Vuokralaiset lähtevät yleensä innolla mukaan ja ovat otettuja siitä, että heidät huomioidaan. Myös sijoittaja ja tehtävään palkattu ammattilainen kelpaavat hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten erottaminen kuohuttaa Hekassa

Hallituksen jäsenten erottaminen kuohuttaa Hekassa

Närö kutsui hallitukset kriisikokoukseen, jossa hän ilmoitti, että jollei omistajan ehdotusta hyväksytä, hallitukset erotetaan. Näin sitten tapahtuikin, ja emoyhtiö istutti hallituksiin omia työntekijöitään.

Juha Salmi: 10 askelta kohti onnistunutta putkiremonttia

Juha Salmi: 10 askelta kohti onnistunutta putkiremonttia

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos jäseniä on vähemmän kuin kolme, on hallituksessa lisäksi oltava ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on useita jäseniä, on sille valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole muuta päätetty eikä yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävät sekä vastuut

Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 rekisteröityyn osakeyhtiöön, jossa huoneistot on yhtiökokouksen päätöksellä varattu osakkeenomistajille 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ylimääräinen yhtiökokous – koska se järjestetään?

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tavallisesti silloin, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai silloin jos yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.