Suullinen työsopimus

Suullinen työsopimus

Erimielisyydet ja selvityksen antamatta jättäminen

Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysy työnantajalta, mikäli et ymmärrä jotakin sopimuksen kohtaa. Allekirjoituksellasi hyväksyt työsopimuksen ehdot. Työsopimukseen ei kuitenkaan saa kirjata ehtoja, jotka ovat työntekijän suojaksi annetun lainsäädännön tai työehtosopimuksen määräysten vastaisia. Ne voivat myöhemmin osoittautua pätemättömiksi.

Mistä tiedät, onko tarjottu työsopimus reilu? Voiko määräaikaisen työsuhteen irtisanoa?

Mistä tiedät, onko tarjottu työsopimus reilu? Voiko määräaikaisen työsuhteen irtisanoa?

Työehtojen sisältöön vaikuttavat työlainsäädäntö (tärkeimpinä työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki), mahdollinen työehtosopimus/virkaehtosopimus (TES/VES) sekä työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus.

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Työsopimuksessa sinä lupaat tehdä sovittua työtä, ja työnantaja lupaa maksaa sinulle työstä palkkaa. Palkan lisäksi työsopimuksessa sovitaan esimerkiksi työajasta, työn kestosta ja työtehtävistä.

Kirjallinen työsopimus on suullista turvallisempi

Kirjallinen työsopimus on suullista turvallisempi

Olen aloittamassa uuden työn­antajan palveluksessa. Työnantaja ei kiireisiin vedoten suostu tekemään kirjallista työsopimusta ennen työn aloittamista, vaan kirjallinen sopimus tehdään vasta työn alettua. Mitä riskejä tähän sisältyy?

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Suullinen sopimus on sitova siinä missä kirjallinenkin ja epäselvyydetkin saadaan työtuomioistuimeen. Mikäli työ on jatkunut yhtäjaksoisesti yli vuoden on sopimuksia taikka ei, pitää työsuhde tulkita toistaiseksi voimassaolevaksi jota ei voi lopettaa mielivaltaisilla perusteilla.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on tärkeää lukea se huolella läpi. Jos sopimuksen sisältö askarruttaa, on se syytä tarkastuttaa luottamusmiehellä. On kuitenkin hyvä muistaa, että työntekijä ei voi luopua lain tai työehtosopimuksen mukaisista oikeuksistaan edes allekirjoittamalla sopimuksen, jolla vähennetään lain tai työehtosopimuksen mukaisia oikeuksia.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Työsopimukseen tulee kirjata työsuhteen keskeiset ehdot sekä se, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Jos työehtosopimusta ei alalla ole tai jos sitä ei muusta syystä sovelleta, tulee työsopimuksen sisältöön kiinnittää erityistä huomiota.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Huomattavasti yleisemmän teollisuuslinjaperiaatteen mukaan työnantajan työllistäessä työntekijöitä eri tehtäviin, voidaan näihin soveltaa eri työehtosopimuksia. Eri työehtosopimusten soveltamisen tulee kuitenkin perustua siihen, että eri työtehtäviä hoidetaan saman työnantajan itsenäisissä ja erillisissä toimintayksiköissä. Yrityksen tulee siten käytännössä toimia kahdella eri alalla, jotta eri työntekijöihin voidaan soveltaa eri työehtosopimuksia.

Pitääkö työsopimus tehdä aina kirjallisena?

Minua on aina neuvottu tekemään kirjallinen työsopimus. Nyt kuitenkin olen tilanteessa, jossa työnantaja ei suostu tekemään kirjallista työsopimusta useista pyynnöistä huolimatta. Miten minun tulisi toimia?