Suullinen työsopimus rikkominen

Suullinen työsopimus rikkominen

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, ja se on myös yleisin tapa tehdä työsopimus. Myös suullinen työsopimus riittää, mutta kirjallinen on parempi. Jos tulee riitaa, kirjallisesta työsopimuksesta on helppo tarkistaa, mitä on sovittu.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Jos työsopimuksessasi mietityttää jokin, et luultavasti ole ainoa, joka asiaa pähkäilee. Sen tietää neuvontapäällikkö Juha Ojala Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä. Selvitimme häneltä vastauksia kesätyöntekijöiden yleisiin kysymyksiin.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työnantajan on annettava lomautettavalle ennakkoselvitys lomautuksesta ja järjestää työntekijöille mahdollisuus tulla kuulluksi. Työntekijälle on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkua. 

Työsuhteen päättäminen työnantajan näkökulmasta

Työsuhteen päättäminen työnantajan näkökulmasta

Jos erityinen laki sisältää tästä laista poikkeavia säännöksiä, on niitä noudatettava. Tätä lakia ei ole sovellettava sopimuksiin, jotka tarkoittavat julkisoikeudellisen virka- tai palvelusvelvollisuuden täyttämistä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista kun sovittu määräaika on kulunut umpeen. Määräaikaista työsopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa, vaan irtisanomismahdollisuudesta pitää silloin olla työntekijän ja työnantajan yhdessä sopima ehto kirjattu jo työsopimuksessa tai työsuhteen aikana.

Kuuleminen ja purkamisilmoituksen tiedoksianto

Kuuleminen ja purkamisilmoituksen tiedoksianto

Vakituinen työsopimus voidaan tehdä samalla tavoin kuin määräaikainen työsopimus eli kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Kirjallisen työsopimuksen tekeminen on kumminkin kaikissa tilanteissa suositeltavaa. Näin voidaan tarvittaessa luotettavasti tarkistaa, mitä on työsopimuksessa sovittu.

Työsopimuksen irtisanominen vai purkaminen?

Työsopimuksen irtisanominen vai purkaminen?

Olemme koonneet tälle sivustolle sinua varten tietoa asioista, joita jokaisen tulisi tietää työsopimuksesta, sen tekemisestä ja päättämisestä, olit sitten työnhakija, työnantaja, opiskelija tai pitkän uran tehnyt ammattilainen.

Työsuhteen keskeiset ehdot tulee selvittää kirjallisesti

Olen nyt tehnyt töitä vajaan kuukauden ajan eräässä rakennusalan yrityksessä. Työsopimus on tehty vain suullisesti. Olen pyytänyt, että työnantajani antaisi kirjallisen työsopimuksen, mutta en ole sitä vieläkään saanut. Onko työnantajalla velvollisuus antaa kirjallinen työsopimus, ja mitä voisin tehdä sen saadakseni?

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.