Suositeltava valaistusvoimakkuus

Suositeltava valaistusvoimakkuus

Valaistusvoimakkuus, paljonko valoa eri huoneisiin?

On hyvä huomioida, että lasten ja nuorten näkökyky on erittäin hyvä, jolloin he näkevät tarvittaessa lukea hämärämmässäkin esim. 100 luksin valossa, mutta yli 50-vuotiailla valoa pitää olla yli puolet enemmän. Hyvä ja tarkoitukseen sopiva valaistus on siis tärkeää, jotta eri tilojen toiminnot hoituvat helposti.

Ihmiskeskeinen valaistus on pian valtavirtaa

Ihmiskeskeinen valaistus on pian valtavirtaa

Valon värivaikutelmaan ja värintoistoon kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ympäristössä olevien pintojen, esineiden ja ihmisten ihon väri toistuisi mahdollisimman luonnollisesti ja oikein. Väriominaisuuksiin vaikuttaa valaistusvoimakkuustaso, tilan ja kalusteiden värit, ympäröivä ilmasto sekä tilan käyttötarkoitus.

Ikääntyminen tuo haasteita valaistukselle

Ikääntyminen tuo haasteita valaistukselle

Valaistusvoimakkuus kuvaa valaistulle pinta-alalle kohdistuvan valon voimakkuutta. Mitä kauempana pinta on lampusta, sitä pienempi valaistusvoimakkuus on. Jos voimakkuus on vaikkapa 100 luksia metrin etäisyydellä, 2 metrin päässä se on 25 luksia. Valaistusvoimakkuuteen vaikuttavat lampun valovirta, valaisimen optiset ominaisuudet sekä valaisimen etäisyys valaistavasta pinnasta.

Valaistuksen energiansäästöstä (Suomessa)

Valaistuksen energiansäästöstä (Suomessa)

Valo antaa paljon mahdollisuuksia kodin valaistuksessa, mutta samalla se vaatii myös ymmärrystä mitä asioita kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Valaistus on viimeisen vuosikymmenen aikana loikkinut harppauksin eteenpäin. Nykyisin valaistukseen liittyy paljon erilaisia huomioitavia asioita. Valaistussuunnittelijan pitäisikin olla monen alan asiantuntija osatakseen ottaa kaikki tärkeät asiat huomioon.

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työhuoneen vähimmäiskorkeus on 2,5 metriä, ja siinä tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Mitä valaisimen valinnassa tulee huomioida?

Mitä valaisimen valinnassa tulee huomioida?

Valaistuksen laatutekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi valotehokkuutta, värilämpötilaa tai valonlähteen käyttöikää. Laatutekijät oikein huomioimalla löytyy oikeanlainen ja häikäisemätön valaistusratkaisu. Valaistusratkaisun valintaan liittyy myös paljon teknisiä näkökohtia jotka tulee huomioida, kuten laitteen kesto tietyssä lämpötilassa.

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Valaistus työpaikalla on merkittävä mukavuus- ja turvallisuustekijä, joka vaikuttaa työskentelyn mielekkyyteen ratkaisevasti.  Vaikka valaistukselle ei ole määritelty virallisia ohjearvoja tai suosituksia, on Työturvallisuuskeskus (TTK) laatinut työympäristön valaistusominaisuuksista epävirallisen ohjeistuksen.

Esteettömien wc-tilojen määrä ja sijoitus

Oven aukeavalla puolelle on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että sieltä poistuttaessa (kuva alla).

Hyvä valaistus on sekä viihtyisä että energiataloudellinen

Kunkin tilan osalta tulisi merkitä sähkö/valaistussuunnittelijaa varten ylös ne kohteet, joita erityisesti halutaan valaista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rakennuksen rakenteelliset yksityiskohdat, kuten kattolyhdyt, erkkerit, pylväät, takat, portaat ja kattopalkit. Valaistavia sisustusratkaisuja ovat esimerkiksi työpisteet, seurustelu- ja lukunurkkaukset, taideteokset, kalusteet ja verhot.