Starttirahan maksatuspäivät 2018

Starttirahan maksatuspäivät 2018

Starttirahan maksatushakemuksen liitteet?

Työllisyyspoliittinen avustus on TE-toimistojen harkinnanvarainen rahoitusmuoto, jota käytetään hankemuodossa tuotettujen palvelujen hankintaan.KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatukset sekä ennakkojen maksun.

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille maksuttomia kursseja. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

7 faktaa starttirahasta – varo yleistä virhettä

7 faktaa starttirahasta – varo yleistä virhettä

Starttirahaa on haettava ennen yritystoiminnan alkamista. Hakija voi olla ennen starttirahan hakemista sivutoiminen yrittäjä, jos tarkoituksena on laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi. Jos perustettavassa yrityksessä on useampi yrittäjä, voi heistä jokainen hakea starttirahaa erikseen.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

– Me olemme vielä nenä veden pinnalla, mutta joillekin yrityksille viive saattaa olla kynnyskysymys työntekijän kouluttamiselle oppisopimuksella, kertoo Juha Elomaa, jonka mukaan viraston maksuvaikeudet alkoivat viime syksynä.

Onko yrityksesi ennakkovero oikealla tasolla?

Ennakkovero tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että yrityksen tuloksen perusteella aiheutuvia veroja maksetaan etukäteen. Yrityksen tulos kannattaakin arvioida mahdollisimman realistisesti ennakkoveron määritystä varten.

VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

VARHAISKASVATUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Rikosnimike on petos tai törkeä petos yli 10 000 euron liikamaksuissa. Näistä rangaistuksena on yleensä sakko tai ehdollinen vankeusrangaistus. Teko on tahallinen silloin, kun henkilö taloudellista etua saadakseen salaa tai ilmoittaa valheellisen tiedon olosuhteistaan.

Osingonmaksuohje listaamattomalle osakeyhtiölle

Osinko maksetaan ulkona olevien osakkeiden kappalemäärän mukaan tai osakkaan maksaman osakepääomaosuuden mukaan. On huomioitava, että yritys saattaa omistaa omia osakkeitaan esim. siinä tapauksessa, kun joku osakas on luopunut osuudestaan ja osakkeet on ostettu yritykselle. Yhtiön omistamille osakkeille osinkoa ei makseta.

Kevytyrittäjä vai oma yritys? 7 tärkeää kysymystä ja vastausta

Kevytyrittäjyys kiinnostaa yhä useampaa. Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä omiin nimiinsä laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys soveltuu lähinnä palveluiden myyntiin. Kevytyrittäjän termi on alun perin erään laskutuspalveluntarjoajan kehittämä markkinointinimi.

Päätöksen ja todistuksen jälkeen tiedot näkyvät JulkiTerhikissä

Valvira lähettää terveydenhuollon ammatin harjoittamisoikeuteen liittyvät päätösasiakirjat ja laskun vain päätöstä hakeneelle henkilölle. Päätösasiakirja ja lasku voivat saapua hakijalle eri aikaan.