Starttirahan maksatus

Starttirahan maksatus

Starttirahan maksatushakemuksen liitteet?

Kun saat starttirahapäätöksen, sinun tulee itse huolehtia siitä, että raha maksetaan sinulle. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mitä kaikkea sinun tulee huomioida ja muistaa starttirahan maksatukseen liittyen vuonna 2020.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Starttiraha - tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Brutto tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kyseisestä 700 eurosta vähennetään vielä verojen osuus. Starttiraha on yrittäjälle verotettavaa tuloa, ja vähennyksen määrä riippuu yrittäjän muista ansiotuloista. Mitä pienemmät ovat tulot, sitä pienempi on veroprosenttisi ja sitä vähemmän starttirahasta katoaa valtiolle veroina.

Starttiraha, tuki aloittavan yrittäjän toimeentuloon

Starttiraha, tuki aloittavan yrittäjän toimeentuloon

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttirahaa ja starttirahan maksatusta sähköisesti TE-palvelut.fi, Oma asiointi -palvelun kautta hakeneet voivat jatkossa lähettää starttirahaan ja maksatukseen tarvittavat asiakirjaliitteet sähköisen hakemuksen mukana.

Palkkatuen ja starttirahan maksatukset hoitaa KEHA-keskus

Palkkatuen ja starttirahan maksatukset hoitaa KEHA-keskus

Mites bisnekset -blogin kirjoittaja Sanna Olshin on yrittäjä, joka on erityisen innostunut yrittäjyydestä: miten uusia yrityksiä syntyy, millaisia ihmiset niiden takana ovat ja mitä he tarvitsevat pärjätäkseen yrittäjinä. Tämän yrittäjyysblogin tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lukijoita, mutta myös tuoda esille erilaisia näkökulmia yrittäjyyteen liittyen.

Uusi Gastrogrill Muré keskittyy kotimaiseen lihaan

Uusi Gastrogrill Muré keskittyy kotimaiseen lihaan

Suunnitellessasi yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. Paikallinen TE-toimisto antaa lisätietoa mahdollisuudestasi saada starttirahaa.

Paavolan asuntomessut esittelivät tavallisia taloja tavallisille ihmisille: Paula ja Tapani Mänttäri ovat asuneet Räystäspääsky-talossa jo 38 vuotta

Lartaman mukaan starttirahan hakeminen on vähentynyt, vaikka hallitus kannustaakin yt-neuvotteluissa työttömäksi jääneitä yrittäjiksi. Hänen mielestään ihmiset ajattelevat ennemminkin, että lama voi hankaloittaa yrityksen aloittamista.

Perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen

Yrittäjä, myös sinulla on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, joka korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta kahden vuoden tarkastelujakson aikana. Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.