Starttirahan maksatus 2018

Starttirahan maksatus 2018

Starttirahan maksatushakemuksen liitteet?

Työllisyyspoliittinen avustus on TE-toimistojen harkinnanvarainen rahoitusmuoto, jota käytetään hankemuodossa tuotettujen palvelujen hankintaan.KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatukset sekä ennakkojen maksun.

Vuodenvaihteen maksuaikataulut KEHA-keskuksessa

Vuodenvaihteen maksuaikataulut KEHA-keskuksessa

Vuodenvaihteen maksukatko on tänä vuonna ajalla 21.12.2017 – 4.1.2018. Tänä aikana maksatuksia voidaan käsitellä vain poikkeuksellisesti. Maksukatkon aikana päivitetään tietojärjestelmiin mm. vuoden 2018 viivästyskorko sekä vuodenvaihteessa voimaan tulevat muutokset tilipuitteissa sekä talousarviossa. Työttömyysetuuksiin ei tulevana vuodenvaihteena tule indeksimuutoksia. Palkkatuen ja starttirahan maksatusohjeita on päivitetty. Ohjeet löytyvät KEHA-keskuksen sivuille linkitettyinä. Starttirahan vuoden 2018 maksupäivät on myös päivitetty sivuillemme.

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Starttirahaa haetaan TE-toimistosta, joka myös päättää tuen myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Vuosittain Suomessa myönnetään starttirahaa noin 7000-8000 uudelle yrittäjälle – eniten tukea menee palvelualoille. Tilasto on muutaman vuoden takaa.

7 faktaa starttirahasta – varo yleistä virhettä

7 faktaa starttirahasta – varo yleistä virhettä

Starttiraha auttaa uutta yrittäjää pääsemään alkuun. Sen ideana on turvata yrittäjän perustoimeentulo, kunnes yritystoiminta vakiintuu – eli torjua nälkä silloin, kun uusi yritys vie ajan ja työpanoksen, muttei vielä tuo leipää pöytään.

Palkkatuen ja starttirahan maksatukset hoitaa KEHA-keskus

Palkkatuen ja starttirahan maksatukset hoitaa KEHA-keskus

Mites bisnekset -blogin kirjoittaja Sanna Olshin on yrittäjä, joka on erityisen innostunut yrittäjyydestä: miten uusia yrityksiä syntyy, millaisia ihmiset niiden takana ovat ja mitä he tarvitsevat pärjätäkseen yrittäjinä. Tämän yrittäjyysblogin tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lukijoita, mutta myös tuoda esille erilaisia näkökulmia yrittäjyyteen liittyen.

SYÖ!-viikoilla mukana 80 ravintolaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

SYÖ!-viikoilla mukana 80 ravintolaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Starttirahaa on haettava ennen yritystoiminnan alkamista. Hakija voi olla ennen starttirahan hakemista sivutoiminen yrittäjä, jos tarkoituksena on laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi. Jos perustettavassa yrityksessä on useampi yrittäjä, voi heistä jokainen hakea starttirahaa erikseen.

Verojen maksaminen - ennakkovero ja verokortti

Verojen maksaminen – ennakkovero ja verokortti

Ehdotetussa yksityisiä työnvälityspalveluja koskevassa laissa säädettäisiin yksityisiä työnvälityspalveluja koskevasta maksukiellosta, kiellosta tarjota alaikäistä työvoimaa työhön, johon sen ottaminen on lain mukaan kiellettyä, yksityisessä työnvälityksessä noudatettavasta syrjimättömyyden periaatteesta sekä yksityisiä työnvälityspalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta.

Turkulainen perheenäiti sai koronarahan USA:sta, mutta nyt tonni on vaarassa jäädä nostamatta

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta selvitettyään, onko yrittäjyys hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Päätöksessä otetaan huomioon myös alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Nämä summat kun syötät OmaVero-palvelun lomakkeelle (alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto, alarajahuojennukseen oikeuttava vero ja alarajahuojennuksen määrä) laskee lomake maksettavan veron. Voit laittaa veron maksuun suoraan palvelun kautta, jolloin viitenumerot ja tilinumero menee varmasti oikein.