Starttirahan määrä kuukaudessa

Starttirahan määrä kuukaudessa

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Harva yritys ampaisee nousukiitoon heti ensimmäisestä päivästä lähtien, joten liiketoiminnan alkutaipaleella yrittäjän leipä on usein tiukassa. Tilannetta helpottamaan on kehitetty erilaisia uusille yrittäjille suunnattuja tukimuotoja, joista varmasti tunnetuin on starttiraha.

Starttirahan hakeminen - Näin toimit oikein

Starttirahan hakeminen – Näin toimit oikein

Starttirahan määrä vuonna 2020 on 33,66 euroa päivältä, eli tuen suuruus on noussut 1,26 euroa edellisvuodesta. Tukea maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, joten starttirahan suuruus kuukaudessa on bruttona noin 700 euroa.

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Starttirahahakemuksessa tulee selvittää uuden yritityksen suunnitelmat toiminnalle ja rahoitukselle. Tämän perusteella TE-toimisto arvioi yrityksen toimintamahdollisuudet ja vaikutukset paikkakunnan kilpailutilanteeseen ja tarpeellisuuteen.

Yritystä perustamassa? 5 asiaa, joita et ehkä tiennyt starttirahasta

Suunnitellessasi yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. Paikallinen TE-toimisto antaa lisätietoa mahdollisuudestasi saada starttirahaa.

Starttirahan hakeminen – viisi tärkeää vaihetta

Starttirahan hakeminen – viisi tärkeää vaihetta

Starttirahan suuruus on päivärahan suuruinen, eli vuonna 2020 33,66 euroa päivältä. Starttirahaa voidaan maksaa enintään viideltä päivältä viikossa. Ensimmäisellä hakemuksella tukea myönnetään 6 kuukaudelle, jonka jälkeen jatkoa voi hakea toiseksi 6 kuukaudeksi.

Rekisterit (Kaupparekisteri, Arvonlisäverovelvollisen rekisteri, Ennakkoperintärekisteri, Työnantajarekisteri ja Vakuutusmaksuverovelvollisen rekisteri)

Rekisterit (Kaupparekisteri, Arvonlisäverovelvollisen rekisteri, Ennakkoperintärekisteri, Työnantajarekisteri ja Vakuutusmaksuverovelvollisen rekisteri)

Mites bisnekset -blogin kirjoittaja Sanna Olshin on yrittäjä, joka on erityisen innostunut yrittäjyydestä: miten uusia yrityksiä syntyy, millaisia ihmiset niiden takana ovat ja mitä he tarvitsevat pärjätäkseen yrittäjinä. Tämän yrittäjyysblogin tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lukijoita, mutta myös tuoda esille erilaisia näkökulmia yrittäjyyteen liittyen.

Starttiraha - tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Varsinais-Suomessa starttirahapäätöksiä tehdään jaksoissa ensimmäisen tukijakson ollessa enintään 6 kuukautta. Jatkotukea myönnetään harkinnan mukaan, enintään 6 kuukauden ajaksi ja se tulee hakea ennen ensimmäisen tukijakson loppumista. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen noin 695 e/kk (32,40e/pv) ja se verotetaan henkilöverotuksen mukaan. Se on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentuloa siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistyminen ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Maksatus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

Starttirahana myönnettävä taloudellinen tuki on harkinnanvaraista. Työvoimatoimiston harkinta perustuu työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen. Julkiseen työvoimapalveluun liittyvistä etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 13 §:ssä säädetään kuitenkin eräistä yritystoimintaan, tuen tarpeeseen ja tuen kilpailuvaikutuksiin liittyvistä edellytyksistä.

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example: