Starttiraha maksatus

Starttiraha maksatus

Starttirahan maksatushakemuksen liitteet?

Kun saat starttirahapäätöksen, sinun tulee itse huolehtia siitä, että raha maksetaan sinulle. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mitä kaikkea sinun tulee huomioida ja muistaa starttirahan maksatukseen liittyen vuonna 2020.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Harva yritys ampaisee nousukiitoon heti ensimmäisestä päivästä lähtien, joten liiketoiminnan alkutaipaleella yrittäjän leipä on usein tiukassa. Tilannetta helpottamaan on kehitetty erilaisia uusille yrittäjille suunnattuja tukimuotoja, joista varmasti tunnetuin on starttiraha.

Starttiraha - tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttirahan hakijalla on hyvä olla harkittu liikeidea ja tarvittavat, riittävät valmiudet aiottuun yrittäjyyteen, kykyä toimia yrittäjänä sekä riittävä ammatillinen osaaminen (koulutus, työkokemus, harrastuneisuus). Valmiuksia toimia yrittäjänä voi kehittää osallistumalla Yrityssalon alkavien yrittäjien infotilaisuuksiin, valmennuksiin ja yrittäjäkoulutuksiin sekä hyödyntämällä alkavien yrittäjien perustamisneuvontaa.

Starttiraha määrä määräytyy peruspäivärahan mukaan

Starttiraha määrä määräytyy peruspäivärahan mukaan

Starttirahan hakeminen edellyttää tietynlaisen prosessin läpikäymistä. Ensimmäiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä valtion ylläpitämään Yritys-Suomi-puhelinpalveluun, jossa keskustelet starttirahan hakemisesta sekä toiminnan aloittamisesta. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin toimistoaikoina, joten voit soitella silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Miten työttömyysturvan maksamista työttömälle on helpotettu mahdollisten hakemusruuhkien vuoksi?

Miten työttömyysturvan maksamista työttömälle on helpotettu mahdollisten hakemusruuhkien vuoksi?

Lisäksi työllistymissuunnitelmien toteuttamisen automaattinen seuranta verkkopalvelussa on keskeytetty. Työnhakijat eivät menetä oikeuttaan työttömyysetuuteen työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämisen takia.

Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

Työnhaun voimassaolo ei päättyisi sen vuoksi, että työnhakija ei ole vastannut verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi. Työnhaun jatkuminen vaikuttaa myös oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma

Usein yritystä perustettaessa menot ylittävät tulot reippaasti. Alkuun on tehtävä investointeja, maksettava työtiloista, joissakin tapauksissa jopa maksettava palkkoja ennen kuin yritystoiminnasta saatavat eurot riittävät kaiken kattamiseen. Realistinen rahoitustarve tulee selvittää jo ennen yritystoiminnan aloittamista, jotta yllätyksiä ei pääse tulemaan.

SYÖ!-viikoilla mukana 80 ravintolaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

YEL-päivärahan saamisen edellytyksenä on vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Varsinaisen sairauspäivärahan osalta edellytetään työkyvyttömyyden ensimmäisen 60 päivän ajalta yleensä vähintään lääkärin A-todistusta ja sen jälkeen laajempaa B-todistusta.