Starttiraha määrä

Starttiraha määrä

Mitkä ovat starttirahan ehdot eli kenelle tukea voidaan myöntää?

Harva yritys ampaisee nousukiitoon heti ensimmäisestä päivästä lähtien, joten liiketoiminnan alkutaipaleella yrittäjän leipä on usein tiukassa. Tilannetta helpottamaan on kehitetty erilaisia uusille yrittäjille suunnattuja tukimuotoja, joista varmasti tunnetuin on starttiraha.

Starttirahan hakeminen - Näin toimit oikein

Starttirahan hakeminen – Näin toimit oikein

Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Millaista koulutusta uusi yrittäjä tarvitsee?

Starttirahahakemuksessa tulee selvittää uuden yritityksen suunnitelmat toiminnalle ja rahoitukselle. Tämän perusteella TE-toimisto arvioi yrityksen toimintamahdollisuudet ja vaikutukset paikkakunnan kilpailutilanteeseen ja tarpeellisuuteen.

Yritystä perustamassa? 5 asiaa, joita et ehkä tiennyt starttirahasta

Yritystä perustamassa? 5 asiaa, joita et ehkä tiennyt starttirahasta

Osa uuden yrityksen perustajista on oikeutettu työ- ja elinkeinotoimiston myöntämään starttirahaan. Tuen ajatuksena on turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää. Starttirahaa saa enintään 12 kuukauden ajan ja sitä haetaan työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa, jossa selvitetään esimerkiksi yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma.

 Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

Starttirahan myöntäminen ei edellytä työttömyyttä, voit olla myös työsuhteessa, opiskelemassa tai kotityössä hakiessasi starttirahaa. Päätoiminen yritystoiminta ei saa olla aloitettuna ennen tuen myöntämistä. Pienimuotoisen sivutoimisen yrittäjyyden laajentaminen päätoimiseksikin saattaa mahdollistaa starttirahan.

Rekisterit (Kaupparekisteri, Arvonlisäverovelvollisen rekisteri, Ennakkoperintärekisteri, Työnantajarekisteri ja Vakuutusmaksuverovelvollisen rekisteri)

Rekisterit (Kaupparekisteri, Arvonlisäverovelvollisen rekisteri, Ennakkoperintärekisteri, Työnantajarekisteri ja Vakuutusmaksuverovelvollisen rekisteri)

Mites bisnekset -blogin kirjoittaja Sanna Olshin on yrittäjä, joka on erityisen innostunut yrittäjyydestä: miten uusia yrityksiä syntyy, millaisia ihmiset niiden takana ovat ja mitä he tarvitsevat pärjätäkseen yrittäjinä. Tämän yrittäjyysblogin tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lukijoita, mutta myös tuoda esille erilaisia näkökulmia yrittäjyyteen liittyen.

Starttiraha määrä määräytyy peruspäivärahan mukaan

Starttiraha määrä määräytyy peruspäivärahan mukaan

Keuke, Development Centre Ltd. Helsinki Region North, aims to create growth for the region thorough counselling and supporting local businesses. Our services include for example:

TE-palvelut ja työttömyys koronatilanteessa

Normaalisti starttirahaa myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi, mutta väliaikaisen lain myötä 1.5.-31.12.2020 välisenä aikana meneillään olevat ja alkavat starttirahakaudet voivat kestää 6 kuukautta pidempään. 18 kuukauden enimmäispituus koskee niitä yrittäjiä, joiden toimintaan korona perustellusti vaikuttaa. Starttirahaa voidaan maksaa poikkeuksellisesti myös niiltä päiviltä, kun toiminta on keskeytynyt koronaepidemian vuoksi.

Starttirahan hakeminen – viisi tärkeää vaihetta

Yrityksen perustamiseen liittyvät tuet ovat aloittavan yrittäjän ponnistuslauta. Starttiraha turvaa kannattavan liiketoiminnan aloittamisen. On tärkeää huomioida, että liiketoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös starttirahasta on tullut. Se lienee tärkein neuvo yrittäjäksi alkavalle.