Sovellettava työsopimus

Sovellettava työsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työlainsäädäntö ja työehtosopimuksen pakottavat määräykset rajaavat vapautta sopia työsuhteen ehdoista. Suomessa noudatetaan kuitenkin niin sanottua sopimusvapautta, eli osapuolet voivat varsin vapaasti sopia työsuhteen ehdoista. Siksi on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, mitkä ovat työsuhteen ehdot, esimerkiksi työaika, paikka ja työtehtävät.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työsopimuksessa sovitulla tehtäväkuvauksella on se merkitys, että työnantajalla on työnjohto-oikeuden nojalla oikeus määrätä työntekijälle vain työsopimuksen piiriin kuuluvia eri tehtäviä. Työsopimuksessa sovittuja tehtäviä voidaan muuttaa vain sopimalla tai irtisanomisperusteella. 

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, se on sekä työntekijän että työnantajan etu. Työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti tai sähköisesti, mutta silloin työnantajan on annettava kirjallinen selvitys yli kuukauden kestävän työnteon keskeisistä ehdoista. Näitä ehtoja ovat muun muassa mahdollisen määräaikaisuuden peruste ja kesto, sovittu koeaika sekä työhön sovellettava työehtosopimus.

11 Esimerkki palvelussuhteen tietojen ilmoittamisesta

11 Esimerkki palvelussuhteen tietojen ilmoittamisesta

Jos työnantaja kuuluu työnantajajärjestöön, on sen noudatettava työehtosopimuksia, joiden sopijaosapuolena työnantajajärjestö on. Muussa tapauksessa työnantajan pitää noudattaa yleissitovia työehtosopimuksia, jos alalla on sellaisia.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa, kunnes toisin sovitaan. Sopimuksessa mainitaan alkamisajankohta, ei päättymispäivää. Tämä työsuhde on irtisanottavissa lain- tai sopimusten mukaisten irtisanomisaikojen puitteissa. Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanoutumiseensa, mutta työnantajan tarvitsee.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ellei ole sovittu toisin. Määräaikaisesta työsuhteesta täytyy sopia aina erikseen ja työnantajalla on oltava sille perusteltu syy. Se voi olla esimerkiksi sijaisuus tai kausityö. Perusteeksi käy myös työntekijän oma aloite.

Onko sähköpostilla lähetetty sopimus pätevä?

Onko sähköpostilla lähetetty sopimus pätevä?

Työsuhde muodostuu myös ilman kirjallista työsopimusta, mutta on suositeltavaa, että työsopimus tehdään aina kirjallisesti. Näin vältytään esimerkiksi epäselviltä tilanteilta työsuhteen laatuun ja kestoon liittyen. Kirjallinen ja huolellisesti tehty työsopimus siis auttaa välttämään väärinkäsityksiä työsuhteen edetessä.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä sovellettava työehtosopimus.

Muistettavaa määräaikaisista työsopimuksista

Onko kolmas peräkkäinen määräaikainen työsopimus jo liikaa? Voidaanko määräaikainen työsuhde päättää ennen määräajan loppumista? Pitääkö määräaikaisille työntekijöille antaa samat edut kuin kokoaikaisillekin? Määräaikaiset työsuhteet herättävät monenlaisia kysymyksiä työpaikoilla, ja tähän artikkeliin on koottu keskeisiä usein mieltä askarruttavia asioita.