Sovellettava työehtosopimus

Sovellettava työehtosopimus

Oletko kiinnostunut tekemään vuokratyötä? Lue, mitä se tarkoittaa

Teollisuuslinjaperiaate antaa työnantajalle mahdollisuuden vaikuttaa sovellettavan työehtosopimuksen valintaan, ja tietyissä tilanteissa työnantaja voi jopa käytännössä valita sovellettavan työehtosopimuksen. Kyse ei kuitenkaan ole vapaasta valinnasta eikä työantaja voi tuosta noin vain päättää noudattavansa mitä hyvänsä mukavalta vaikuttavaa työehtosopimusta. Jatkossakaan ei siis tarvitse pelätä, että konttorityön työehdot määräytyisivät tulevaisuudessa vaikkapa tilapäisten teatterimuusikoiden työehtosopimuksen perusteella.

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa (esimerkiksi kuljetus, optikot, terveyspalveluala, taloushallinto, sosiaalialan järjestöt) tai ammattiryhmää varten. Työehtosopimus voidaan tehdä myös yksittäistä työpaikkaa varten yrityskohtaisesti. 

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Työehtosopimus eli lyhenteeltään TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton välinen sopimus alalla noudatettavista työehdoista. Työntekijäyhdistyksen tarkoitus on valvoa työntekijöiden etua ja työnantajayhdistyksen tarkoituksena on valvoa työnantajien etua työsuhteissa.

Mistä tietää, sovelletaanko työehtosopimusta?

Mistä tietää, sovelletaanko työehtosopimusta?

Työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti, mutta työsopimuslain mukaan työnantajan on annettava yli kuukauden pituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle selvitys keskeisistä, laissa luetelluista työsuhteen ehdoista. Kannattaa huomioida, että työsuhteeseen ollessa määräaikainen on määräaikaisuudelle ilmoitettava peruste. Kirjallinen muoto on aina suositeltava.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palvelussuhdetiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palvelussuhdetiedot

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen muoto on sopimuksen sisällön todistamisen takia suotava. Näin on erityisesti, jos työntekijällä on tulospalkka. Jos sopimus on suullinen, työnantajan tulee viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättyessä antaa kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Työsopimuksessa on syytä yksilöidä työnantajan nimi ja yritystunnus sekä työntekijän nimi.

Työehtosopimuksen yleissitovuus - KKO:2016:18

Työehtosopimuksen yleissitovuus – KKO:2016:18

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2016:18 oli kyse työehtosopimuksen yleissitovuudesta. A oli työskennellyt yliopiston ylioppilaskunnan julkaiseman ja kustantaman aikakausilehden toimittajana ajanjakson 25.8.2006-28.2.2011. Hänen työtehtäviinsä oli kuulunut juttujen ideoiminen ja kirjoittaminen, valokuvaaminen sekä muut päätoimittajan määräämät tehtävät. Korkein oikeus arvioi sitä, tuliko A:n työsuhteeseen noudattaa lehdistöalan työehtosopimusta, vaikka ylioppilaskunta ei ollut työsuhteen aikana sidottu mihinkään työehtosopimukseen.  

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2020–30.4.2021

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2020–30.4.2021

JHL neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen, jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Ministeri Kiuru: Riskimaista saapuvat määrätään pakolliseen karanteeniin rangaistuksen uhalla – myös pakkotestaus mahdollista

Työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) ei hyväksy sitä, että heidän jäseniään on siirretty toisen työehtosopimuksen piiriin. Sitä vastaan PAU nyt lakkoilee ja osin myös siksi, ettei lakikirjasta ole todelliseksi pelastusrenkaaksi tässä tilanteessa.

Työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

Lisäksi useilla aloilla on solmittu työehtosopimuksia, joiden ehtoja tulee työsopimuslain lisäksi noudattaa kyseisten alojen työsuhteissa. Työehtosopimuksissa sovitaan monia työsuhteen kannalta keskeisiä ehtoja, ja työnantajan on keskeistä tietää, soveltuuko yksi tai useampi työehtosopimus sen toimintaan. Soveltuvan työehtosopimuksen selvittäminen voi toisinaan olla haastavaa ja vaatia laajamittaista arviointia. Avustamme asiakkaitamme soveltuvan ja/tai sopivan työehtosopimuksen selvittämisessä ja valinnassa.