Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Arviointi tehdään opetussuunnitelman tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) perusteella. TE-toimisto arvioi, onko opiskelu sivutoimista vai estääkö se työn vastaanottamisen.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Päätoimisia ovat lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

 Työttömän opiskelumahdollisuudet parantuneet - myös Avoimessa yliopistossa!

Työttömän opiskelumahdollisuudet parantuneet – myös Avoimessa yliopistossa!

Avoin on yliopisto kaikille: opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta. 

Kuinka paljon opiskelija saa tienata? Näin tulojen ja tukien yhdistäminen onnistuu

Kuinka paljon opiskelija saa tienata? Näin tulojen ja tukien yhdistäminen onnistuu

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

 Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2018 työttömyysturvalain muutoksen, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.

Opiskelu työttömyyden aikana avoimessa yliopistossa

Opiskelu työttömyyden aikana avoimessa yliopistossa

Tiesithän, että voit valita omien osaamistarpeittesi mukaisesti opintoja koko opintotarjonnastamme. Kun olet löytänyt mieleisesi opinnot, hyväksytä suunnitelmasi etukäteen omassa TE-toimistossasi. 

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Joskus ammatillisen tutkinnon voi suorittaa sivutoimisesti. Osaamispisteitä kertyy alle 4,5 kuukaudessa ja opiskelu vaatii vähän panoksia kouluttautumiseen. ”Jos koulutuksen työmäärä on alle 25 tuntia viikossa ja työtön on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi ja sen ajalta voi saada työttömyysetuutta”, Kirsti Karjalainen sanoo.

Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja opiskeluun

Tuettavien opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Aiemmin kesken jääneiden opintojen suorittamista loppuun voidaan tukea tietyin edellytyksin.

Opinnot voi rahoittaa ansiosidonnaisella päivärahalla

Irtisanotulle akavalaiselle opiskelu mahdollistaa työttömyysajan tehokkaan hyödyntämisen, kun ansiosidonnaisen päivärahan turvin voi esimerkiksi saattaa loppuun keskeneräisen tutkinnon, hankkia virkakelpoisuuden edellyttämän pätevyyden tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle.

Opiskelun ja ansiopäivärahan yhteensovittaminen helpottuu – opinnot kerryttävät aktiivisuutta

Vuodenvaihteessa työttömyysturvalakiin on tulossa muutos, jolla pyritään helpottamaan työttömän mahdollisuutta osallistua esimerkiksi lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksen luonteisiin opintoihin. Tähän mennessä päätoiminen opiskelu on estänyt työttömyysetuuden myöntämisen, jos työnhakija ei ole saanut TE-toimistolta lupaa suorittaa omaehtoisia opintoja työllistymistä edistävänä palveluna. Jatkossa myös aktiivisuutta voi kerryttää laajemmin opintojen avulla.