Sisäinen turvallisuus hoitotyössä

Sisäinen turvallisuus hoitotyössä

Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Potilasturvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilaiden hoitoa edistävää suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintatapaa.

Lähihoitajaopiskelija voi osallistua lääkehoitoon rajoituksin

Lähihoitajaopiskelija voi osallistua lääkehoitoon rajoituksin

Hoitajien lääkkeidenjako on korvattu yhä useammin osastofarmasialla tai annosjakelulla. Lääkehoidon vaikuttavuuden seurannan ja raportoinnin osalta ammattitaitoista hoitajaa on mahdotonta korvata.

Hepokullan asukastilaisuudessa uhkailtiin oikeuden ottamisella omiin käsiin – poru Niittykodin ympärillä jatkuu

Hepokullan asukastilaisuudessa uhkailtiin oikeuden ottamisella omiin käsiin – poru Niittykodin ympärillä jatkuu

Moni lääketurvallisuutta edistävä asia on helpommin sanottu kuin tehty. Ajantasaista, sähköistä lääkelistaa on yritetty saada sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palveluun jo vuosikymmenen, eikä näyttäisi siltä, että se aivan lähivuosina toteutuisi.

Turvallisuus osana kehittyviä hyvinvointipalveluja

Turvallisuus osana kehittyviä hyvinvointipalveluja

Vaikka hyväksikäytöstä ei aiheutuisi fyysisiä vammoja, lapsen minuus, erityisesti seksuaalinen identiteetti, saa pysyviä vaurioita. Kokemus leimaa koko loppuelämää. Hyväksikäytön vaikutukset eivät vanhene

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

Työnantajan tulee tunnistaa ja selvittää työhön liittyvä väkivallan uhka ja arvioida sen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos arviointi osoittaa, että väkivallan riski on selvästi tavanomaista, yleistä väkivallan riskiä suurempi, on väkivallan uhka kyseisessä työssä ilmeinen. Arvioinnissa tulee huomioida, kuinka paljon toimialalla tai työtehtävissä tilastojen mukaan tapahtuu väkivaltaa sekä se, onko työssä edellä mainittuja väkivallan uhkaa lisääviä piirteitä.

Hongisto ei halua vähentää, vaan lisätä poliisin virkoja

Hongisto ei halua vähentää, vaan lisätä poliisin virkoja

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Sairaanhoitajaliiton tuore kysely: Potilaan hoidon laadussa ja turvallisuudessa perusteetonta vaihtelua

Sairaanhoitajaliiton tuore kysely: Potilaan hoidon laadussa ja turvallisuudessa perusteetonta vaihtelua

Tämä puolueohjelma on hyväksytty puolueen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 2.6.2019. Puoluevaltuusto on tehnyt siihen kokouksessaan 22.6.2020 teknisiä järjestysmuutoksia ilman sisältömuutoksia.

Hoitosuositukset yhdenmukaistavat hoitokäytäntöjä näyttöön perustuen

Savonia 2019. Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt julkaistu. yleSHarviointi –hanke – 2020 luvun osaamisen arviointia. Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/. Viitattu 8.11.2019.

Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys, 5 op

Muiden tekemisillä vitsaillessa pitää tuntea toinen osapuoli hyvin, ettei vahingossa loukkaa häntä. Turvallisinta onkin heittää itsensä likoon ja nauraa omille mokilleen. Tämä vaatii rohkeutta, mutta palkitsee.