Sisäilmaongelmat oireet

Sisäilmaongelmat oireet

Sisäilman aiheuttamia oireita ja sairauksia

Hyvän sisäilmaston laatukriteeri on, ettei käyttäjä koe ympäristössä oireita. Sisäilmaongelma liitetään usein kosteus ja homevaurioon, vaikka sisäilmaongelmalla voi olla muitakin syitä. Jos rakennuksessa todetaan sisäilmaongelmia, mutta rakennuksesta ei löydy näkyvää hometta, kosteusvaurioiden aiheuttamaa tyypillistä homeen hajua eikä näkyviä kosteusvauriojälkiä, eikä rakennuksen historiassa tiedetä olleen kosteusvaurioita, on harkittava sisäilmaston kuntotutkimuksen tekemistä.

Sisäilmaoireita sairauden eri vakavuusasteilla

Sisäilmaoireita sairauden eri vakavuusasteilla

Homepakolaiset ry on kansalaisjärjestö, joka toimii ratkaisujen parissa sisäilmasairaiden tilanteeseen liittyen. Yhdistys tuottaa jäsenneltyä tietoa monialaisesti eri ammattiryhmille. Toiminnan tavoitteena on vähentää sisäilmasairauksien aiheuttamaa kuormaa yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Tässä yleisimmät sisäilmaongelman oireet, joita talon asukkaat kokevat:

Tässä yleisimmät sisäilmaongelman oireet, joita talon asukkaat kokevat:

Erilaisia homeita on esitetty olevan noin miljoona eri lajia, ja uusia löydetään edelleen. Euroopan unionissa on käytössä kymmeniä tuhansia erilaisia kemikaaleja. Niiden vaikutuksista karttuu aina enemmän tietoa, mutta kattavaa ymmärrystä terveyshaitoista ei vielä ole. Rakennusmateriaalien sisältämistä kemikaaleista ei viranomaisillakaan ole kattavaa tietoa, ja rakentamisessa käytettyjen aineiden käytön rajoittaminen terveyssyistä on toistaiseksi harvinaista. Moni käyttöesineissä rajoitettu aine on sallittu rakennusaineissa.

Huono sisäilma sairastuttaa sinut - helppo testi paljastaa, missä tilassa kotisi on

Huono sisäilma sairastuttaa sinut – helppo testi paljastaa, missä tilassa kotisi on

Huonon sisäilman merkkejä ovat muun muassa tunkkaisuus, epämiellyttävät hajut, kuten home tai viemäri, veto, liian alhainen tai korkea huonelämpötila, kuiva ilma, melu ja kosteuden tiivistyminen pinnoille.

Huono sisäilma sairastuttaa salakavalasti – 10 kysymystä oireista

Oireina on aluksi yleensä hengitysteiden ärsytystä kuten nenän tukkoisuutta ja yskää sekä silmien punoitusta ja ärsytystä. Sairas rakennus -oireyhtymä on todennäköinen, jos kodista tai työpaikalta löydetään näkyvää hometta tai sisäilma haisee selvästi tunkkaiselle.

Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat oireet

Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat oireet

Yleensä sisäilmasairaus alkaa silmien ja hengitysteitten ärsytysoireina kuten silmien punoituksena, yskänä ja nuhana home- tai ärsyttävän kemikaalialtistuksen yhteydessä. Alla olevaan taulukkoon on kerätty tyypilliset home- ja monikemikaaliyliherkän potilaan oireet.

Onko sisäilmaoireilu sittenkin isoksi osaksi aivoperäistä, kuten nyt väitetään? Ylen selvitys kertoo, että selitys on tieteellisesti ohuella pohjalla

Onko sisäilmaoireilu sittenkin isoksi osaksi aivoperäistä, kuten nyt väitetään? Ylen selvitys kertoo, että selitys on tieteellisesti ohuella pohjalla

Jutun kuvitus on helsinkiläisessä Haagan peruskoulussa helmikuussa tehdystä sisäilmakorjauksesta. Kuvituksella ei ole yhteyttä jutun muihin henkilöihin tai tapahtumiin.

Karita Tykän kokemuksia puhtaan sisäilman hyödyistä

Kiinteistöjen sisäilman laatuun voi vaikuttaa jo pienillä teoilla, kuten huolehtimalla siisteydestä ja ilmanvaihdosta. Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen, sillä ihmiset viettävät keskimäärin 90 % ajastaan sisätiloissa. Huono sisäilma voi aiheuttaa väsymystä, huonovointisuutta ja päänsärkyä, mutta monet tunnistavat huonon sisäilman sen kuivuudesta tai tunkkaisuudesta.

Sisäilmaan liittyvän haitan ja oireilun selvittäminen

Huono sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Sisäilman laatu on riittävän hyvä silloin, kun siitä ei aiheudu terveydellistä haittaa ja suurin osa rakennuksen käyttäjistä on siihen tyytyväisiä.