Sisäilmaongelma työpaikalla

Sisäilmaongelma työpaikalla

Eteneminen työpaikan sisäilmaongelman poistamisessa

Työsuojeluorganisaatio toimii työntekijöiden asiantuntijana työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työntekijä voi pyytää tuekseen työsuojeluvaltuutettua, kun hän keskustelee asiasta esimiehensä kanssa.

Sisäilmaongelman selvittäminen työpaikalla

Sisäilmaongelman selvittäminen työpaikalla

Sisäilmaongelman selvittäminen alkaa yleensä tilojen käyttäjiltä saadun haittailmoituksen jälkeen. Joskus ongelman syy voi selvitä kiinteistöhuollon käynnillä, mutta usein tarvitaan myös erilaisia tutkimuksia.

Sisäilmaan liittyvän haitan ja oireilun selvittäminen

Sisäilmaan liittyvän haitan ja oireilun selvittäminen

Huono sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Sisäilman laatu on riittävän hyvä silloin, kun siitä ei aiheudu terveydellistä haittaa ja suurin osa rakennuksen käyttäjistä on siihen tyytyväisiä.

Terveellinen työympäristö ja työkyvyn ylläpito

Terveellinen työympäristö ja työkyvyn ylläpito

Useimmat sisäilmasairaille oireita aiheuttavat altisteet ovat haitallisia meille kaikille. Valtaosa ihmisistä ei kuitenkaan aisti tai tunnista altisteiden vaikutuksia samalla tavoin kuin sisäilmasairaat. Altistavien tekijöiden minimoiminen työpaikalla parantaa työhyvinvointia ja edistää terveyttä ja työtehoa koko työyhteisössä.

Alas suunnattu tuloilma vähentää altistumista − ilmanvaihto tukee suojautumista

Alas suunnattu tuloilma vähentää altistumista − ilmanvaihto tukee suojautumista

Homepakolaiset ry käyttää evästeitä* parantaakseen verkkosivustonsa käyttökokemusta, toimivuutta ja markkinointia. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoa mm. sivujen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä.

Työpaikkojen sisäilmaongelmat koskevat laajasti koko yhteiskuntaa

Työpaikkojen sisäilmaongelmat koskevat laajasti koko yhteiskuntaa

Vietämme valtaosan elämästämme sisätiloissa. Ilmalla, jota hengitämme, on suuri merkitys terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Heikko sisäilman laatu on yksi suurimmista ympäristö- ja terveysongelmista Suomessa. Kosteus- ja homeongelmat ovat vakavimpia sisäilmaongelmia työpaikoilla ja ne ovat valitettavan yleisiä suomalaisessa rakennuskannassa.

Työnantajalla vastuu työtilojen terveellisyydestä

Työnantajalla vastuu työtilojen terveellisyydestä

Hyvä sisäympäristö lisää työssä jaksamista ja työn tuottavuutta. Parhaimmillaan se myös edistää työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia. Työpaikkojen sisäilmassa on usein ongelmia, joita syntyy väärästä lämpötilasta sekä huonosta ilman kosteudesta ja epäpuhtauksista. Esimerkiksi huoneilman kuivuus aiheuttaa pölyn leviämistä sekä silmien ja limakalvojen kuivumista, joista seurauksena voi olla hengityselinsairauksia ja allergioita.

Työnantajan pitää huolehtia lämpökuormituksen vähentämisestä työpaikalla

Rakennuksen viemärimäinen haju herätti kummastusta naisessa jo hänen käydessään työhaastattelussa virastotalossa, jossa Kelan asiakkaiden puhelinpalvelusta vastaava yhteyskeskus sijaitsi. Saatuaan työpaikan hän huomasi, että myös työskentelykerroksessa haisi kostean tunkkaiselta. Vain kaksi vuotta tästä hänellä todettiin rajusti puhjennut astma.

Käytännönläheistä tietoa sisäilmahaittojen ennalta ehkäisyyn 

Jos sisäilmaongelmaa ei ryhdytä selvittämään, tai sitä vähätellään, ongelma alkaa helposti paisua. Kun työntekijät eivät koe että heitä kuunnellaan tai että koko sisäilmaongelman olemassa olo kielletään, syntyy epäluottamusta ja ristiriitoja työntekijöiden ja työnjohdon välillä. Huhupuheet, väärä informaatio ja pahoinvointi työpaikalla lisääntyvät. Sisäilmaongelma voikin tulehduttaa työpaikan ilmapiirin pitkäksi aikaa.